ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu fortyfikacja. (Znaleziono w 0.0031 sek.)

Zamki

Warowna budowla mieszkalna, będąca przeważnie murowanym kompleksem architektonicznym złożonym z 1-2 pierścieni murów zwieńczonych blankami z narożnymi basztami i wieżą bramną ze zwodzonym mostem nad fosą....

http://www.ipomorze.pl/zamki,3004.html

 

Twierdze

Twierdza (forteca) to najczęściej ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Rzadziej samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze budowano od starożytności do czasów II wojny światowej, w których na stałe przebywała załoga. W starożytności twierdzę stanowiły umocnienia otoczone...

http://www.ipomorze.pl/twierdze,1244388424.html

 

Świdwin. Brama Kamienna

Brama została zbudowana w XIV w. na planie czworokąta o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem. Ściany wykonane zostały z cegły gotyckiej, przemurowanej kamieniem polnym. Od strony wschodniej dobudowano ściany przyporowe, tzw. blendy. W 1475 roku miała miejsce przebudowa bramy, a jej sz...

http://www.ipomorze.pl/swidwin_brama_kamienna,1244388584.html

 

Słupsk. Brama Młyńska

Brama Młyńska stanowi część dawnych obwarowań miasta wzniesionych w okresie od początku XIV wieku do połowy XV wieku. Zbudowane z cegły na rzucie prostokąta, ze szczytami sterczynowymi, dekorowanymi blendami. Budowla pięciokondygnacyjna, w przyziemiu ostrołukowy otwór przejazdu. Elewacj...

http://www.ipomorze.pl/slupsk_brama_mlynska,1244389831.html

 

Kołobrzeg. Baszta prochowa

Została wzniesiona w XIV wieku i pierwotnie wchodziła w skład gotyckich murów miejskich. Jedyny obiekt średniowiecznego systemu obronnego, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. W elewacji od strony parku znajdują się otwory strzelnicze. Po 1945 roku jej wnętrze było wielokrotn...

http://www.ipomorze.pl/kolobrzeg_baszta_prochowa,1302348982.html

 

Baszty

Baszta to budowla obronna stanowiąca element muru obronnego w postaci wysunięcia jego fragmentu przed lico i wzniesienia ponad jego poziom. Baszta zawsze jest otwarta od strony wewnętrznej systemu obronnego w odróżnieniu od wieży. Baszty budowano na planie koła, prostokąta lub wieloboku. Sł...

http://www.ipomorze.pl/baszty,1384016637.html

 

Sławno. Brama Słupska

Brama jest obecnie budowlą wolnostojącą w pobliżu mostu na Moszczenicy. Budynek założony na planie prostokąta ze szkarpami po stronie północnej. Murowana z cegły ceramicznej pełnej. Otwór przejazdu bramnego zamknięty jest ostrym łukiem. Na elewacji północnej i południowej na wysoko...

http://www.ipomorze.pl/slawno_brama_slupska,1397980780.html

 

Sławno. Brama Koszalińska

Brama obecnie jest budowlą wolnostojącą w południowej części miasta lokacyjnego. Budynek założony na planie prostokoąta z przyporami po stronie południowej. Murowana z cegły ceramicznej pełnej. Otwór przejazdu bramnego zamknięty jest ostrym łukiem. Elewacje północna i południowa, w...

http://www.ipomorze.pl/slawno_brama_koszalinska,1398178916.html

 

Darłowo. Brama Wysoka

XIV wieczna brama, zwana też Bramą Kamienną lub Murowaną. Jedyna z trzech bram, która ocalała do dziś. Wraz z pozostałymi bramami i z 1500 m murem stanowiła obwarowania miejskie. Postawiona na planie kwadratu z cegły w układzie wendyjskim, w górnej partii polskim. Budowla czterokondygnac...

http://www.ipomorze.pl/darlowo_brama_wysoka,1398530252.html

 

Szczecin. Brama Królewska

Brama została zbudowana w stylu barokowym w latach 1725-1727 wg projektu G. C. van Wallrawe. Pierwotnie nosiła nazwę Brama Anklamska, a następnie Brama Nakielska. Wchodziła w skład systemu pruskich fortyfikacji Szczecina i łączyła w sobie funkcje militarne z dekoracyjnymi. Brama ozdobiona j...

http://www.ipomorze.pl/szczecin_brama_krolewska,1408803699.html

 

Mury miejskie

Mury miejskie stanowią historyczne fortyfikacje otaczające dawniej miasta, chroniąc je przed atakami z zewnątrz. Już w starożytności budowano mury miejskie, a najbardziej znane z tego okresu to mury Troi, czy Jerycho. W starożytnej Grecji i bliskim wschodzie mury budowano z nieciosanych kam...

http://www.ipomorze.pl/mury_miejskie,1415998190.html

 

Słupsk. Mury miejskie

Mur miejski stanowi część dawnych obwarowań miasta wzniesionych w XIV wieku. W czasie ich wznoszenia użyto cegieł w wiązaniu wendyjskim, a fundamenty wykonano z kamiennych głazów. Mur w przekroju poprzecznym zwęża się ku górze. Jego grubość osiąga ok. 1 m, a wysokość dochodzi nawet...

http://www.ipomorze.pl/slupsk_mury_miejskie,1415998296.html

 

Słupsk. Baszta Czarownic

Baszta stanowi część obwarowań Słupska wzniesionych w okresie od początku XIV wieku do połowy XV wieku. W XVII wieku basztę przekształcono na więzienie, w którym przetrzymywano kobiety w czasie śledztwa oraz przed egzekucją.  Na początku XIX wieku przekształcono ją na stajnię, ...

http://www.ipomorze.pl/slupsk_baszta_czarownic,1424281681.html

 

Trzebiatów. Baszta Prochowa

Baszta Prochowa, zwana Kaszaną,  powstała w trakcie budowy murów obronnych na przełomie XIII i XIV wieku z przeznaczeniem na skład prochu oraz jako punkt obserwacyjny od strony rzeki Regi. Budowla ta jest cylindryczną wieżą o średnicy 4 metrów i wysokości 14 metrów, zbudowaną z ceg...

http://www.ipomorze.pl/trzebiatow_baszta_prochowa,1437820979.html

 

Trzebiatów. Mury miejskie

Trzebiatów 6 stycznia 1299 roku uzyskał od księcia Bogusława IV przywilej budowy murów, fos, bram i baszt. Na tej podstawie w okresie 1300-1370 wybudowano ceglane mury obronne o długości 2,5 km oraz bramy miejskie, baszty prochowe i fosy. Mury posadowiono na kamiennym fundamencie. Z dawn...

http://www.ipomorze.pl/trzebiatow_mury_miejskie,1437822117.html

 

 

Do góry