Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Repozytorium > Regulamin użytkowania

Regulamin użytkowania

Definicje

Serwis - platforma informacyjna udostępniona w sieci Internet, stworzona przez gcl.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z jej zasobów informacyjnych opracowanych przez redakcję serwisu i/lub współpracowników.

Redakcja - zespół osób zajmujących się redagowaniem informacji publikowanych w Serwisie.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa ogólne zasady będące podstawą do korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Każdy Użytkownik zobowiazany jest, z chwilą podjęcia działań zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu. Do pełnego korzystania z Serwisu nie jest wymagana rejestracja Użytkownika.

Odpowiedzialność

Redakcja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o swoich zamierzeniach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Redakcja nie udziela gwaracji, że korzystanie z Serwisu nie będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw oraz, że zawartość Serwisu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do zawartości merytorycznej, czy też, co do przydatności uzyskanych informacji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

Postanowienia końcowe

Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujace w momencie ich opublikowania w Serwisie. Aktualnie obowiązujący regulamin można znaleźć na tej stronie.

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940