ISSN 2081-7142

Słupsk. Brama Młyńska

 • Słupsk. Brama młyńska. Stan z 1906 roku
  Słupsk. Brama młyńska. Stan z 1906 roku

Brama Młyńska stanowi część dawnych obwarowań miasta wzniesionych w okresie od początku XIV wieku do połowy XV wieku. Zbudowane z cegły na rzucie prostokąta, ze szczytami sterczynowymi, dekorowanymi blendami. Budowla pięciokondygnacyjna, w przyziemiu ostrołukowy otwór przejazdu. Elewacja wschodnia ponad przejazdem pięcioosiowa, z dwudzielnymi blendami zamkniętymi odcinkowo. W elewacji zachodniej zamurowany ostrołukowy otwór, w nim pary okien w trzech poziomach, po bokach wąskie, dwudzielne blendy. Elewacje boczne z rzędem blend pod gzymsem wieńczącym. Strzelnice szczelinowe. W 1945 roku po przejściu frontu przez miasto Armia Czerwona dokonała celowych zniszczeń na obszarze starówki. Brama Młyńska doznała następujących zniszczeń: zniszczenia stropów, dachu i zrujnowanie szczytów. Dopiero w 1950 roku zabezpieczono ruiny, a w 1965 roku przeprowadzono remont i adaptowano dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego.

 • Słupsk. Brama młyńska. Stan na lipiec 1927 roku
 • Słupsk. Brama młyńska. Stan z ok. 1933 roku
 • Słupsk. Brama młyńska. Stan z 27 marca 2008 roku
 • Słupsk. Brama młyńska. Stan z 27 marca 2008 roku
 • Słupsk. Brama młyńska. Stan z 2 lipca 2009 roku
 • Słupsk. Brama młyńska. Stan z 2 lipca 2009 roku
 • Słupsk. Brama młyńska. Stan z 2 lipca 2009 roku
 • Słupsk. Brama młyńska. Stan z 22 maja 2011 roku

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2013-07-26 23:46:26
Modyfikowano: 2013-12-29 01:03:24

 

Do góry