ISSN 2081-7142

Rezerwat przyrody "Słowińskie Błota"

Typ: torfowiskowy

Lokalizacja: gm. Darłowo

Powierzchnia: 192,55 ha

Data utworzenia: 24 października 2005 r.

Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 192,55 ha położony w Nadleśnictwie Sławno. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kopułowego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z charakterystyczną florą i fauną. Realizacja celu ochrony następuje poprzez zachowanie występujących w rezerwacie wielu cennych oraz chronionych gatunków roślin, w szczególności: rosiczki okrągłolistnej, wiciokrzewu pomorskiego, bagna zwyczajnego, widłaka jałowcowatego, maliny moroszki i torfowców oraz zwierząt, w szczególności: włochatki, samotnika, dzięcioła czarnego i czeczotki oraz zachowanie występujących w rezerwacie siedlisk wymagających ochrony: żywego torfowiska wysokiego, torfowiska wysokiego zniekształconego, lecz zdolnego do regeneracji, kwaśnej buczyny niżowej oraz borów i brzezin bagiennych. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. Dla celów badań naukowych udostępnia się obszar całego rezerwatu.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2010-12-30 17:14:44
Modyfikowano: 2013-10-28 21:32:19

 

Do góry