ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi (Mostowo-Zegrze)

Lokalizacja: gm. Manowo, gm. Świeszyno

Powierzchnia: 3560ha

Data utworzenia: 1975 rok

Obszar obejmuje ochroną wartości przyrodnicze doliny rzeki Radew oraz zlokalizowanych na jej przebiegu jezior: Rosnowskie i Hajka, obszar w większości pokryty lasem.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:25:50
Modyfikowano: 2013-10-27 22:42:58

 

Do góry