ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu "B" (Myślibórz)

Lokalizacja:  gm. Dębno, gm. Lubiszyn, gm. Myślibórz, gm. Nowogródek Pomorski

Powierzchnia: 21210ha

Data utworzenia: 1998 rok

Celem utworzenia jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i  przyrodniczo-rekreacyjnych Pojezierza Myśliborskiego, obejmuje swymi granicami górny bieg rzeki Myśli, liczne jeziora w tym największe tego pojezierza jezioro Myśliborskie, na terenie obszaru zlokalizowane są rezerwaty: Tchórzyno, Długogóry.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:13:37
Modyfikowano: 2013-10-27 22:47:39

 

Do góry