ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu "A" (Dębno-Gorzów)

Lokalizacja: gm. Bogdaniec, gm. Boleszkowice, gm. Dębno, gm. Gorzów Wielkopolski, gm. Witnica

Powierzchnia: 10800ha

Data utworzenia: 1998 rok

Celem utworzenia jest zapewnienie i ochrona wartości przyrodniczych i  przyrodniczo-rekreacyjnych równiny Gorzowskiej, dolina rzeki Myśli będącej prawobrzeżnym dopływem Odry, obszar w większości leśny z licznymi małymi zbiornikami wodnymi, na terenie obszaru zlokalizowany jest rezerwat Czapli Ostrów.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:12:15
Modyfikowano: 2013-10-27 22:47:34

 

Do góry