Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Miejscowości > Sianów

Sianów

Eilhardus Lubinus. Panorama miasta Sianów pochodzi z Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego powstałej w latach 1610-1618 na zamówienie księcia szczecińskiego Filipa II. Wykonania mapy podjął się kartograf Eilhardus Lubinus.

Pierwsze wzmianki o Sianowie pochodzą z 1311 roku, kiedy To wspomniano o ?Villa Sanow". W 1330 roku wzmiankowany był zamek, który prawdopodobnie był zlokalizowany w rozwidleniu Unieści i Polnicy. Sianów uzyskał prawa miejskie w 1343 roku z rąk braci Święców. W drugiej połowie XIV wieku przeszedł w posiadanie biskupów kamieńskich. Około 1400 roku Sianów ponownie wraca we władanie książąt. Po śmierci Bogusława XIV utracił swoje przywileje, a w 1662 roku potwierdzono prawa miejskie jako miasta wchodzącego w skład kasztelani darłowskiej. Prawo sądowe oraz przywilej ściągania podatków przyznano urzędnikom z Darłowa. W czasie wojen napoleońskich miasto uległo zniszczeniu, co spowodowało upadek gospodarki. W 1845 roku nastąpiło otwarcie fabryki zapałek Kolbego, a w 1871 roku bracia Pohl uruchomili drugą fabrykę zapałek. W 1869 roku uzyskał połączenie kolejowe. Pod koniec XVIII wieku powstała w Sianowie stacja poczty konnej, która istniała do 1911 roku. Od XIX wieku był ośrodkiem przemysłu zapałczanego. Wielki kryzys światowy wywarł piętno na gospodarce Sianowa. W styczniu i lutym 1945 roku do Sianowa dotarła fala uciekinierów z Prus Wschodnich i Gdańska. Po przejęciu miasta przez administrację polską w 1945 roku początkowo nosił nazwę Canów. W połowie marca 1945 roku wybrano pierwszego polskiego burmistrza Sianowa , którym został A. Turzyński. Jesienią 1946 roku administracja cywilna przejęła od Wojska Polskiego obiekty fabryki zapałek i rozpoczęto odbudowę fabryki. Uroczyste uruchomienie fabryki nastąpiło 1 września 1947 roku[1]. Największym zakładem przemysłowym były Zakłady Przemysłu Zapałczanego ?Polmatch", które zostały zlikwidowane w 2007 roku[2].

 


[1] Historia Sianowa, ?sianow.pl", [dostęp: 1 marca 2017], < http://sianow.pl/pl/page/historia-sianowa>

[2] Cezary Sołowij, Zgasły zapałki, ?Głos Koszaliński - GK24.PL", 8 lipca 2017 [dostęp: 1 marca 217], <http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/art/4224801,zgasly-zapalki,id,t.html>

 

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 30 marca 2017 roku

Edytowano: 11 lipca 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940