Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Zabytki > Kościoły > Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Otto Genet. Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Elewacja zachodnia i południowa. Ok. 1913 rok

Gotycka, halowa, trójnawowa świątynia wg wzoru lubeckiego została wzniesiona w latach 1250-1300 w miejscu poprzedniej budowli z 1187 roku. Ówcześnie był to kościół pw. Najświętszej Marii Panny z dwoma wieżami, z bazylikowym prezbiterium i wieńcem kaplic. Bractwa rzemieślników i kupców fundowały kościelne ołtarze. W 1370 roku przebudowano prezbiterium. W 1456 roku w wyniku działania huraganu runęła wieża południowa. Odbudowując kościół zmieniono korpus z bazylikowego na halowy, oraz dodano kaplice na północy i wybudowano jedną wieżę w zachodniej części obiektu. Prace zakończono w 1503 roku. W czasie oblężenia miasta przez Brandenburczyków w 1677 roku kościół wraz z wyposażeniem i dzwonami uległy znacznemu zniszczeniu. W XVII wieku rozpoczęto przebudowę kościoła, która trwała do początku XVIII wieku. Wnętrze kościoła urządzono w stylu barokowym: ołtarz wykonał śląski rzeźbiarz Erhard Loeffler, obraz w ołtarzu namalował Lengereich, prospekt organowy wyrzeźbił Van der Linden z Amsterdamu. W czasie bombardowań w czasie II wojny światowej uległ poważnemu zniszczeniu. Dopiero po powołaniu w 1972 roku przez papieża Pawła VI diecezji szczecińsko-kamieńskiej przystąpiono od odbudowy kościoła. Przywrócono jemu gotycki styl i barokizujące sklepienia, a zachowaną wieżę przykryto czterospadowym dachem. Po odbudowie kościół posiada układ zbliżony z XV wieku: pięć naw przykrytych jednym halowym dachem, przypory wprowadzone do wnętrza, pomiędzy którymi rozmieszczono kaplice i duże prezbiterium. W 2008 roku na wieży postawiono strzelisty hełm, w którym  umiejscowiono punkty widokowe. Dzięki nowemu hełmowi wieża uzyskała wygląd zbliżony do pierwotnego. Przed północną elewacją znajduje się dzwonnica z dzwonem odlanym w 1681 roku przez Wawrzyńca Kökeritza.

Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Ok. 1919 rok Verlag Hermann Saran. Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Początek XX wieku Arthur Schuster. Szczecin. Wnętrze kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. Stan z początku XX wieku Trinks & Co.. Szczecin. Wnętrze kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. Stan z lat 40-tych XX wieku Verlag Hermann Saran. Szczecin. Wikarówka przy kościele pw. św. Jakuba Apostoła. Stan z początku XX wieku Grzegorz Chmielecki. Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Elewacja zachodnia i południowa. Stan na 15 lipca 2014 roku Grzegorz Chmielecki. Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Elewacja południowa i północna. Stan na 15 lipca 2014 roku Grzegorz Chmielecki. Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Portal wejścia głównego. Stan na 15 lipca 2014 roku Grzegorz Chmielecki. Szczecin. Wikarówka przy kościele pw. św. Jakuba Apostoła. Stan na 15 lipca 2014 roku Grzegorz Chmielecki. Szczecin. Dzwonnica przy kościele pw. św. Jakuba Apostoła. Stan na 15 lipca 2014 roku Grzegorz Chmielecki. Szczecin. Wnętrze kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. Stan z 15 lipca 2014 roku Grzegorz Chmielecki. Szczecin. Organy w kościele pw. św. Jakuba Apostoła. Stan z 15 lipca 2014 roku Grzegorz Chmielecki. Szczecin. Wnętrze kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. Stan z 15 lipca 2014 roku Grzegorz Chmielecki. Szczecin. Widok z wieży kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. Z lewej widoczny Zamek Książąt Pomorskich, a z prawej widać Ratusz staromiejski. Stan z 15 lipca 2014 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940