ISSN 2081-7142

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 43)

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowiska Uznamskie"

Lokalizacja: m. Świnoujście Powierzchnia: 514,7297 ha Data utworzenia: 2003 Ustanowiony rozporządzeniem nr 7/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru pod nazwą "Torfowiska Uznamskie". Zespół obejmuje obszar lasów i bagien o łącznej powierzchni 514,7297 ha położonych na terenie miasta Świnoujścia. W skład zespołu przyrodniczo-krajobrazo...

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-10-25 17:20:18

 

Do góry