ISSN 2081-7142

Zabytki

Zabytek stanowi nieruchomość (np. budynek) lub rzecz ruchoma (np. dzieło sztuki) będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością, która ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną powinna być zachowana. Zabytki są wpisywane do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zabytkach Pomorza.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-10-19 22:25:54

 

Do góry