ISSN 2081-7142

Zabezpieczenia

Banknoty posiadają zabezpieczenia utrudniające ich sfałszowanie. Oto niektóre rodzaje zabezpieczeń stosowanych w banknotach:

 • znak wodny,
 • efekt przeźrocza,
 • nitka zabezpieczająca,
 • perforacja,
 • mikrodruk,
 • ultrafiolet,
 • specjalna receptura papieru,
 • gilosz,
 • pieczęcie tuszowe,
 • suche pieczęcie,
 • odręczny podpis.

 

 

Gilosz

Gilosz jest rysunkiem ornamentowym wykonanym z wielu cienkich linii, zestawionych w różnorodnych kombinacjach, posiadający zbliżoną gęstość na całej powierzchni, stosowany jako trudne do podrobienia tło. Gilosz jest rysunkiem nienarzucającym się swoim wyglądem, zestawionym z jasnych linii, często kolorowych i umożliwia czytelne nadrukowywanie na nim tekstów....

Pieczęć tuszowa

Ilustracja 26	Awers bonu o nominale 25 fenigów z pieczęciami wydanego przez miasto Jaroma

Pieczęć tuszowa jest odciskiem tuszowym wykonanym przy pomocy metalowego tłoku pieczętnego, najczęściej okrągłego. Zawiera pośrodku wizerunek godła lub herbu, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego. Pieczęć urzędowa używana jest do uwierzytelniania dokumentów szczególnej wagi, np.: decyzje administracyjne, świadectwa szkolne. W Niemczech w okresie 1914-1923 pieczęcie wykorzystywano również do...

Znak wodny

Bon o nominale 25 fenigów ze znakiem wodnym jednotonowym jasnym wydany przez miasto Dymin

Znak wodny jest obrazem widzialnym w świetle przechodzącym dzięki zróżnicowanej grubości warstwy papieru lub zagęszczeniu włókien. Pierwotnie znaki wodne uzyskiwano w trakcie ręcznego czerpania papieru poprzez mocowanie do sita wizerunków wykonanych z cienkiego drutu. W wyniku takiego działania warstwa papieru w tym miejscu była cieńsza, co sprawiało, że przy oglądaniu pod światło rysunek stawał się widoczny. Po raz ...

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-06-18 18:43:14
Modyfikowano: 2017-10-21 22:29:04

 

Do góry