ISSN 2081-7142

Władcy

Pomorze posiada burzliwą historię, a w ślad za tym bardzo często zmieniało się zwierzchnictwo pod jakim się znajdowało. Generalnie możemy wyróżnić następujące okresy sprawowania władzy:

  • Gryfici (1107-1637)
  • Prusy (1648 - 1807, 1815-1861)
  • Szwecja (1637-1807, 1809-1815)
  • Francja (1807-1809)
  • II Rzesza Niemiecka (1861-1918)
  • Republika Wiemarska (1918-1934)
  • III Rzesza Niemiecka (1934-1945)
  • Polska (od 1945)

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-08-12 16:56:14

 

Do góry