ISSN 2081-7142

Ulryk

  • Gryfita. Ulryk
    Gryfita. Ulryk

Tytuł:
książę pomorski

Urodzony:
12.8.1589

Zmarł:
31.10.1622

Rodzice:
Bogusław XIII
Klara

Współmałżonka:
Jadwiga (od 7 lutego 1619, c. Henryka Juliusza ks. brunszwickiego)

Najmłodszy syn Bogusława XIII. Urodził się w 1589 r. Studiował na Uniwersytecie w Rostocku. Po śmierci ojca bracia zgodzili się na podział spadku. Zgodniez umową z 1 października1606 roku Ulryk był pod opieką najstarszego brata Filipa II, który został księciem pomorskim na Szczecinie, Franciszek został biskupem kamieńskim, Bogusław XIV wraz z Jerzym II otrzymali Darłowo. Po przejęciu władzy w Księstwie Szczecińskim przez Franciszka w 1618 roku został biskupem kamieńskim, a w 1621 roku otrzymał od Bogusława XIV Darłowo i Bukowo. Książę zmarł w 1622 roku i pochowany został w krypcie kościoła zamkowego w Szczecinie. Władztwo i tytuł biskupa kamieńskiego odziedziczył Bogusław XIV. Nagła śmierć Ulryka przesądziła o wygaśnięciu dynastii Gryfitów, gdyż tylko z jego małżeństwa była sznsa na potomstwo, a dwaj pozostali przy życiu bracia, Bogusław XIV i Filip Juliusz pozostawali bez potomstwa od wielu lat.

  • Gryfita. Ulryk. Portret z ekspozycji w Zamku w Bytowie

Dodano: 2007-10-23 21:08:29
Modyfikowano: 2014-09-15 19:00:45

 

Do góry