ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu obszar. (Znaleziono w 0.0038 sek.)

Miejscowości

Miejscowość to obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie - odmiennym określeniem ich rodzaju. Wyróżniamy następujące rodzaje miejscowości: miasto, osiedle, wieś, osada, kolonia, przysiółek....

http://www.ipomorze.pl/miejscowosci,2.html

 

Przyroda

Przyroda jest cennym dziedzictwem i w celu jej zachowania stosowanych jest wiele form ochrony. Powołano m. in. parki narodowe, których celem jest ochrona szczególnie wartościowych obszarów. W Polsce pierwszy park narodowy powstał w okresie międzywojennym, obecnie istnieją 23 parki,...

http://www.ipomorze.pl/przyroda,7.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "A" (Dębno-Gorzów)

Lokalizacja: gm. Bogdaniec, gm. Boleszkowice, gm. Dębno, gm. Gorzów Wielkopolski, gm. Witnica Powierzchnia: 10800ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest zapewnienie i ochrona wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych równiny Gorzowskiej, dolina rzeki Myśli będą...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_a_debno_gorzow,1199916735.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "B" (Myślibórz)

Lokalizacja:  gm. Dębno, gm. Lubiszyn, gm. Myślibórz, gm. Nowogródek Pomorski Powierzchnia: 21210ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych Pojezierza Myśliborskiego, obejmuje swymi ...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_b_mysliborz,1199916817.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "C" (Barlinek)

Lokalizacja:   gm. Barlinek, gm. Kłodawa, gm. Myślibórz, gm. Nowogródek Pomorski, gm. Pełczyce, gm. Strzelce Krajeńskie Powierzchnia: 13172ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych ...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_c_barlinek,1199916871.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "D" (Choszczno-Drawno)

Lokalizacja:   gm. Choszczno, gm. Drawno, gm. Rzecz Powierzchnia: 22516ha Data utworzenia: 1998 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar poło...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_d_choszczno_drawno,1199916912.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "E" (Rzeka Korytnica)

Lokalizacja:  gm. Dobiegniew, gm. Drawno Powierzchnia: 3550ha Data utworzenia: 1998 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu r...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_e_rzeka_korytnica,1199916972.html

 

Obszar chronionego krajobrazu "F" (Bierzwnik)

Lokalizacja: gm. Bierzwnik, gm. Choszczno, gm. Dobiegniew, gm. Drawno, gm. Krzęcin, gm. Strzelce Krajeńskie Powierzchnia: 28094ha Data utworzenia: 1998 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_f_bierzwnik,1199917012.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski

Lokalizacja: gm. Będzino, m. Darłowo, gm. Darłowo, gm. Kołobrzeg, m. Koszalin, gm. Mielno, gm. Sianów, gm. Ustronie Morskie Powierzchnia: 39229ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w szczególności...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_koszalinski_pas_nadmorski,1199917103.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Drawskie

Lokalizacja: gm. Brzeżno, gm. Drawsko Pomorskie, gm. Ostrowice, gm. Szczecinek, gm. Wierzchowo, gm. Złocieniec Powierzchnia: 68450ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia obszaru jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego pojezierza Drawskieg...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_pojezierze_drawskie,1199917205.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy

Lokalizacja: gm. Jastrowie, gm. Lipka, gm. Mirosławiec, gm. Okonek, gm. Tuczno, gm. Wałcz Powierzchnia: 35535ha Data utworzenia: 1998 rok Obszar obejmuje 3 mezoregiony: Pojezierze Wałeckie, Równinę Wałecką, Dolinę Gwdy, a celem utworzenia obszaru jest ochrona środowisk...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_pojezierze_waleckie_i_dolina_gwdy,1199917248.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Puszcza nad Drawą

Lokalizacja:  gm. Człopa, gm. Krzyż, gm. Trzcianka, gm. Tuczno, gm. Wałcz, gm. Wieleń Powierzchnia: 33280ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazowego, obejmuje Pojezierze Wałeckie i częściowo Równinę Dra...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_puszcza_nad_drawa,1199917292.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi (Mostowo-Zegrze)

Lokalizacja: gm. Manowo, gm. Świeszyno Powierzchnia: 3560ha Data utworzenia: 1975 rok Obszar obejmuje ochroną wartości przyrodnicze doliny rzeki Radew oraz zlokalizowanych na jej przebiegu jezior: Rosnowskie i Hajka, obszar w większości pokryty lasem....

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_dolina_radwi_mostowo_zegrze,1199917550.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Dominikowo-Niemieńko

Lokalizacja: gm. Drawno Powierzchnia: 57756,24ha Data utworzenia: 2000 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, obszar położony jest na pograniczu Równiny ...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_dominikowo_niemienko,1199917598.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Szczecinek Powierzchnia: 18000ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego Pojezierza Szczecineckiego. Teren pagórkowatej moreny dennej, charakteryzuje się silnie pociętym...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_jeziora_szczecineckie,1199917639.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Jezioro Łętowskie

Lokalizacja: gm. Kępice, gm. Sławno Powierzchnia: 1280ha Data utworzenia: 1981 rok Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych morenowy o różnorodnej konfiguracji terenu i typach środowiska. Cały obszar leży w dorzeczu Wieprzy i Gra...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_jezioro_letowskie,1199917672.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Las Drzonowski

Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: 86ha Data utworzenia: 2000 rok Celem utworzenia tego obszaru było połączenie dwóch, już istniejących terenów krajobrazu chronionego o nazwach "Okolice Żydowo - Biały Bór" i "Jeziora Szczecineckie", a tym samym utworzenie jednego ...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_las_drzonowski,1199917776.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Miałka

Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: Data utworzenia: 1997 rok Celem utworzenie jest ochrona szczególnych walorów krajobrazowych fragmentu Pojezierza Ińskiego, w którego skład wchodzą wschodnie zatoki Jeziora Ińsko wraz z otaczającymi je terenami. Obszar zloklizowany jest n...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_mialka,1199917809.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego

Lokalizacja:  gm. Kalisz Pomorski Powierzchnia: 1580ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia obszaru jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w okolicach Kalisza Pomorskiego, w szczególności malowniczego jeziora Giżyno oraz r...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_okolice_kalisza_pomorskiego,1199917849.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Polanowa

Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 1858ha Data utworzenia: 1975 rok Obszar położony na Wysoczyźnie Polanowskiej, na zachód od Polanowa. Teren w większości pokryty lasem, celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego, na terenie...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_okolice_polanowa,1199917893.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Żydowo-Biały Bór

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Bobolice, gm. Polanów Powierzchnia: 12350ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego fragmentu Pojezierza Bytowskiego z charakterystycznymi jeziorami lobeliowymi, na tereni...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_okolice_zydowo_bialy_bor,1199917944.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Pas pobrzeża na zachód od Ustki

Lokalizacja: gm. Postomino Powierzchnia: 5016ha Data utworzenia: 1981 rok Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów nadmorskich pobrzeża Bałtyku, który obejmuje: bory sosnowe, wydmy, bagna wzdłuż rzek Głownicy, Świdnik, K...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_pas_pobrzeza_na_zachod_od_ustki,1199917975.html

 

Obszary Natura 2000

...

http://www.ipomorze.pl/obszary_natura_2000,1226095745.html

 

Obszar Natura 2000 Dolina Słupi

Lokalizacja: gm. Borzytuchom, gm. Bytów, gm. Czarna Dąbrówka, gm. Kołczygłowy, gm. Parchowo, gm. Trzebielino, gm. Dębnica Kaszubska, gm. Kobylnica, gm. Słupsk Powierzchnia: 37.471,84 ha Data utworzenia: 2008 rok Typy siedlisk: Jeziora lobeliowe Starorzecza i naturalne eutroficzne zbio...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_dolina_slupi,1226181878.html

 

Obszar Natura 2000 Ostoja Słowińska

Lokalizacja: gm. Łeba, gm. Główczyce, gm. Smołdzino, gm. Ustka, gm. Wicko Powierzchnia: 21.819,5 ha Data utworzenia: 2008 rok Typy siedlisk: Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) Kidzina na brzegu morskim Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie) Inicj...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_ostoja_slowinska,1226182098.html

 

Obszar Natura 2000 Ławica Słupska

Lokalizacja: obszar położony na Morzu Bałtyckim Powierzchnia: 80.050,25 ha Data utworzenia: 2004 rok Typy siedlisk: Piaszczyste ławice podmorskie Rafy Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: wody morskie - 100,...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_lawica_slupska,1233087962.html

 

Obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska

Lokalizacja: obszar na Morzu Bałtyckim Powierzchnia: 311.877,3 ha Data utworzenia: 2004 rok Typy siedlisk: Brak danych Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: wody morskie - 100,00 % Zestawienie powierzchni wg rodzaju...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_zatoka_pomorska,1233087984.html

 

Obszar Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku

Lokalizacja: obszar położony na Morzu Bałtyckim Powierzchnia: 194.626,73 ha Data utworzenia: 2004 rok Typy siedlisk: Brak danych Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: wody morskie - 100,00 % Zestawienie powierzchni...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_przybrzezne_wody_baltyku,1233088011.html

 

Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska

Lokalizacja: gm. Biały Bór, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, gm. Czaplinek, gm. Drawsko Pomorskie, gm. Kalisz Pomorski, gm. Ostrowice, gm. Tychowo, gm. Wierzchowo, gm. Złocieniec, gm. Bobolice, gm. Barwice, gm. Grzmiąca, gm. Borne Sulinowo, gm. Brzeżno, gm. Połczyn-Zdrój, gm. Świdwin, m. Świd...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_ostoja_drawska,1233088247.html

 

Obszar Natura 2000 Ostoja Cedyńska

Lokalizacja: gm. Cedynia, gm. Chojna, gm. Moryń Powierzchnia: 20.871,2 ha Data utworzenia: 2007 rok Typy siedlisk: Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: grunty orne - 47,00 % lasy iglaste - 22,00 % lasy liściaste - 6...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_ostoja_cedynska,1233088292.html

 

Obszar Natura 2000 Delta Świny

Lokalizacja: m. Świnoujście, gm. Międzyzdroje Powierzchnia: 11008,45 ha Data utworzenia: 2007 rok Typy siedlisk: morski Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju własności:...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_delta_swiny,1424372467.html

 

 

Do góry