ISSN 2081-7142
Rok X Numer 3 (70) październik 2017
Piątek, 19 październik 2018

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu krajobraz. (Znaleziono w 0.0027 sek.)

Parki narodowe

Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Ustawa z dnia 16 kwi...

http://www.ipomorze.pl/parki_narodowe,7001.html

 

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwaty_przyrody,7002.html

 

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ...

http://www.ipomorze.pl/parki_krajobrazowe,7003.html

 

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub istniej...

http://www.ipomorze.pl/obszary_chronionego_krajobrazu,7004.html

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 43)...

http://www.ipomorze.pl/zespoly_przyrodniczo_krajobrazowe,7009.html

 

 

Kanały informacyjne

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookie są używane w tym serwisie i pomagają nam udostępniać na nim informacje.
Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.

Więcej informacji

iRegiony.pl ostentus.pl infodarlowo.pl baltic.info.pl GCL.pl Muzeum Auschwitz-Birkenau katyncrime.pl
Do góry