ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu flaga. (Znaleziono w 0.0030 sek.)

Insygnia

Insygnia to przedmioty symbolizujące władzę świecką lub religijną. Do insygniów zaliczamy: koronę, jabłko, berło, pierścień, diadem, tiarę, pastorał, mitrę, pieczęć. Innymi symbolami władzy są: herby, flagi....

http://www.ipomorze.pl/insygnia,4.html

 

Flagi

Flaga - płat tkaniny określonego kształtu i barwy przymocowywany do drzewca może zawierać godła, symbole, wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa, miast, czy jednostek podziału administracyjnego, oddziału wojsk (sztandar) i organizacji....

http://www.ipomorze.pl/flagi,4004.html

 

Flagi miast

http://www.ipomorze.pl/flagi_miast,1192135717.html

 

Flagi powiatów

http://www.ipomorze.pl/flagi_powiatow,1192136606.html

 

Flaga Gryfic

Ustanowiona uchwałą nr XXII/180/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Gryfice. Flagą Gryfic jest dwubarwny prostokątny płat tkaniny, gdzie stosunek wysokości do szerokości flagi wynosi 5:8. Flaga podzielona jest poziomo na dwie ró...

http://www.ipomorze.pl/flaga_gryfic,1247085879.html

 

Flagi gmin

http://www.ipomorze.pl/flagi_gmin,1247153702.html

 

Flaga gminy Kobylanka

Ustanowiona uchwałą nr XXIII/157/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 11 września 2008 r.w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Kobylanka. Flagą jest prostokątny płat tkaniny w proporcjach szerokości do długości jak 5:8. Stanowią ją cztery pasy o równej wysokości w barwach: żółty, nieb...

http://www.ipomorze.pl/flaga_gminy_kobylanka,1247153789.html

 

Flagi województw

http://www.ipomorze.pl/flagi_wojewodztw,1264507096.html

 

Flaga województwa zachodniopomorskiego

Ustanowiona uchwałą nr XIV/149/2000 Sejmiku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Województwa Zachodniopomorskiego. Flagę stanowi prostokątny płat tkaniny o stosunku długości do szerokości 5 : 8, podzielony na trzy równe części pionowymi pasami w kolorach: białym, czerwonym i białym. Fl...

http://www.ipomorze.pl/flaga_wojewodztwa_zachodniopomorskiego,1264507563.html

 

Flaga województwa pomorskiego

Ustanowiona uchwałą numer 542/XL/02 Sejmiku z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie ustanowienia wzoru flagi Województwa Pomorskiego oraz zobowiązania Zarządu Województwa do opracowania wzoru pieczeci Województwa Pomorskiego. Flaga ma postac prostokatnego płata, przy czym stosunek jego szerokosc...

http://www.ipomorze.pl/flaga_wojewodztwa_pomorskiego,1264766143.html

 

Flaga powiatu lęborskiego

Flagą powiatu jest dwubarwny płat tkaniny, gdzie stosunek wysokości do szerokości flagi wynosi 5:8. Flaga podzielona jest poziomo na dwie równe części, z których górna ma barwę błękitną, a dolna żółtą. Na środku płata flagi umieszczony jest herb....

http://www.ipomorze.pl/flaga_powiatu_leborskiego,1298326877.html

 

Flaga powiatu kołobrzeskiego

Flagę stanowi prostokątny płat tkaniny składający się z dwóch pasów pionowych jednakowej szerokości: błękitnego i białego, gdzie stosunek wysokości do szerokości flagi wynosi 5:8. Na środku płata flagi umieszczony jest herb....

http://www.ipomorze.pl/flaga_powiatu_kolobrzeskiego,1298395431.html

 

 

Do góry