ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu budynek. (Znaleziono w 0.0019 sek.)

Zabytki

Zabytek stanowi nieruchomość (np. budynek) lub rzecz ruchoma (np. dzieło sztuki) będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością, która ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną powinna być zachowana. Zabytki są wpisywane do rejestru zabytkó...

http://www.ipomorze.pl/zabytki,3.html

 

Dwory i dworki

Siedziba ziemiańska wraz zabudowaniami gospodarczymi. Szlachecki dom mieszkalny na wsi, czasami w mieście. Początkowo obronne w późniejszym czasie przekształciły się w wygodne budynki mieszkalne. Przeważnie parterowe z gankami oraz z portykiem kolumnowym pośrodku....

http://www.ipomorze.pl/dwory_i_dworki,3006.html

 

Kamienice

Murowany kilkupiętrowy miejski dom mieszkalny z wysokim dachem dwuspadowym. Parter mieścił sień i pomieszczenia handlowe, a piętra izby mieszkalne....

http://www.ipomorze.pl/kamienice,3007.html

 

Ratusze

Ratusz to reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, siedziba władz miejskich. Średniowieczne ratusze były budowlami o charakterze obronnym. Najczęściej stawiano je w centrum miasta na planie prostokąta na rynku lub najważniejszej pierzei. Ważnym elementem była wieża wkomponowana w...

http://www.ipomorze.pl/ratusze,1384018734.html

 

Dworce kolejowe

Dworzec kolejowy jest budynkiem z rozbudowaną infrastrukturą służącą do obsługi ruchu kolejowego. Przy budynkach dworcowych znajdują się perony, często przekryte wiatami albo halą peronową. Tradycyjny dworzec składa się z budynku obsługi pasażerów, kompleksu peronów i torów oraz t...

http://www.ipomorze.pl/dworce_kolejowe,1420546578.html

 

 

Do góry