ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu Jezioro Moryńskie. (Znaleziono w 0.0036 sek.)

Kopań

Dawna osada słowiańska położona przy południowo-zachodnim krańcu jeziora Kopań, 1,5 km od Morza Bałtyckiego, na morenowym wzniesieniu. Nazwa miejscowości pochodzi z języka słowiańskiego i oznacza pagórek lub wzgórze. Miejsca, które warto zobaczyć/zwiedzić: 300 m na północny za...

http://www.ipomorze.pl/kopan,2020.html

 

Palczewice

Wieś położona nad jeziorem Kopań. Miejsca, które warto zobaczyć/zwiedzić: park z XIX w. ...

http://www.ipomorze.pl/palczewice,2024.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski

Lokalizacja: gm. Będzino, m. Darłowo, gm. Darłowo, gm. Kołobrzeg, m. Koszalin, gm. Mielno, gm. Sianów, gm. Ustronie Morskie Powierzchnia: 39229ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w szczególności...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_koszalinski_pas_nadmorski,1199917103.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Drawskie

Lokalizacja: gm. Brzeżno, gm. Drawsko Pomorskie, gm. Ostrowice, gm. Szczecinek, gm. Wierzchowo, gm. Złocieniec Powierzchnia: 68450ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia obszaru jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego pojezierza Drawskieg...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_pojezierze_drawskie,1199917205.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi (Mostowo-Zegrze)

Lokalizacja: gm. Manowo, gm. Świeszyno Powierzchnia: 3560ha Data utworzenia: 1975 rok Obszar obejmuje ochroną wartości przyrodnicze doliny rzeki Radew oraz zlokalizowanych na jej przebiegu jezior: Rosnowskie i Hajka, obszar w większości pokryty lasem....

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_dolina_radwi_mostowo_zegrze,1199917550.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Szczecinek Powierzchnia: 18000ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego Pojezierza Szczecineckiego. Teren pagórkowatej moreny dennej, charakteryzuje się silnie pociętym...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_jeziora_szczecineckie,1199917639.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Jezioro Łętowskie

Lokalizacja: gm. Kępice, gm. Sławno Powierzchnia: 1280ha Data utworzenia: 1981 rok Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych morenowy o różnorodnej konfiguracji terenu i typach środowiska. Cały obszar leży w dorzeczu Wieprzy i Gra...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_jezioro_letowskie,1199917672.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Miałka

Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: Data utworzenia: 1997 rok Celem utworzenie jest ochrona szczególnych walorów krajobrazowych fragmentu Pojezierza Ińskiego, w którego skład wchodzą wschodnie zatoki Jeziora Ińsko wraz z otaczającymi je terenami. Obszar zloklizowany jest n...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_mialka,1199917809.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego

Lokalizacja:  gm. Kalisz Pomorski Powierzchnia: 1580ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia obszaru jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w okolicach Kalisza Pomorskiego, w szczególności malowniczego jeziora Giżyno oraz r...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_okolice_kalisza_pomorskiego,1199917849.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Żydowo-Biały Bór

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Bobolice, gm. Polanów Powierzchnia: 12350ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego fragmentu Pojezierza Bytowskiego z charakterystycznymi jeziorami lobeliowymi, na tereni...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_okolice_zydowo_bialy_bor,1199917944.html

 

Obszar chronionego krajobrazu Pas pobrzeża na zachód od Ustki

Lokalizacja: gm. Postomino Powierzchnia: 5016ha Data utworzenia: 1981 rok Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów nadmorskich pobrzeża Bałtyku, który obejmuje: bory sosnowe, wydmy, bagna wzdłuż rzek Głownicy, Świdnik, K...

http://www.ipomorze.pl/obszar_chronionego_krajobrazu_pas_pobrzeza_na_zachod_od_ustki,1199917975.html

 

Użytek ekologiczny "Jezioro Dziewicze"

Lokalizacja: gm. Człopa Powierzchnia: 16,94 ha Data utworzenia: 2001 Ustanowiony uchwałą nr XXII/180/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 września 2001r. w sprawie wprowadzenia ochrony przyrody w drodze uznania za użytek ekologiczny całości zwartego kompleksu torfowisk oraz zbiornika w...

http://www.ipomorze.pl/uzytek_ekologiczny_jezioro_dziewicze,1199988422.html

 

Rezerwat przyrody "Wyspa Sołtyski"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 22,89 ha Data utworzenia: 12 września 1994 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Wyspa Sołtyski" obejmuje wyspę na Jeziorze Ińskim, o powierzchni 22,89 ha, porośniętą lasem. Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznego dla Pomorza Zachod...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wyspa_soltyski,1199989296.html

 

Rezerwat przyrody "Kamienna Buczyna"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: 11,37 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 11,37 ha w Nadleśnictwie Łobez. ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_kamienna_buczyna,1199989634.html

 

Rezerwat przyrody "Wyspa na Jeziorze Bierzwnik"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 1,13ha Data utworzenia: 1977 rok   Rezerwat stanowi wyspa na Jeziorze Bierzwnik porośnięta drzewostanem i otoczona szuwarem z kłocią wiechowatą. Głównym celem ochrony jest zachowanie stanowiska kłoci wiechowatej oraz drzewo...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wyspa_na_jeziorze_bierzwnik,1199990541.html

 

Rezerwat przyrody "Wielki Bytyń"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Mirosławiec, gm. Tuczno, gm. Wałcz Powierzchnia: 1943,4457 ha Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 11 maja 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmował obszar jeziora ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wielki_bytyn,1205697177.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Pięciu Jezior"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Połczyn-Zdrój Powierzchnia: 228,78 ha Data utworzenia: 15 lutego 1988 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar 5 jezior oraz lasu o łącznej powierzchni 228,78 ha (jeziora: Krzywe, Krąg, Długie, Głębokie i Małe o łącznej powierzchni 47,24 ha oraz obszar la...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_pieciu_jezior,1205697251.html

 

Rezerwat przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały"

Typ:  florystyczny, torfowiskowy Lokalizacja:  gm. Złocieniec Powierzchnia: 7,57 ha Data utworzenia: 1965 rok Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obej...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_torfowisko_nad_jeziorem_morzyslaw_maly,1205697973.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Jasne"

Typ:  florystyczny Lokalizacja:   gm. Lipiany, gm. Myślibórz Powierzchnia: 15,23 ha Data utworzenia: 1984 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat p...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_jasne,1205699944.html

 

Rezerwat przyrody "Tchórzyno"

Typ:  florystyczny Lokalizacja:  gm. Myślibórz Powierzchnia: 32,00 ha Data utworzenia: 1965 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Pprzemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezi...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_tchorzyno,1205700278.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Szare"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Bobolice Powierzchnia: 8,30 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Szare o powierzchni 8,30 ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_szare,1205700804.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Kiełpino"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Szczecinek Powierzchnia: 49,38 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Kiełpino o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_kielpino,1205701054.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Iłowatka"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: 14,73 ha Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Iłowatka o powierzchn...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_ilowatka,1205701092.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Głębokie"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: Data utworzenia: 1977 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar Jeziora Głębokiego o powierzchni 8,87...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_glebokie,1205701119.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Czarnówek"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Złocieniec Powierzchnia: 11,88 ha Data utworzenia: 1974 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Czarnówek o powierzch...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_czarnowek,1205701163.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: m. Koszalin i gm. Manowo Powierzchnia: 375,8136 ha Data utworzenia: 26 stycznia 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Lubiatowo wraz z pasem nadbrzeżnym o łącznej powierzchni 375,8136 ha (gm. Manowo - 243,29 ha i m. Koszalin - 132,5236 ha). Do 19 lut...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_lubiatowskie_im_profesora_wojciecha_gorskiego,1205702594.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Prosino"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Czaplinek Powierzchnia: 81,00 ha Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Prosino z pasem r...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_prosino,1205702647.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Liwia Łuża"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Rewal Powierzchnia: 220 ha Data utworzenia: 1959 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi jezioro Liwia Łuża o powierzchni 220 ha. Utworzony się w cel...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_liwia_luza,1205702736.html

 

Rezerwat przyrody "Łasko"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Bierzwnik Powierzchnia: 16,95ha Data utworzenia: 1964 rok   Rezerwat to wyspa na Jeziorze Ińsko, którego celem ochrony jest zachowanie jednej z największych na Pomorzu kolonii lęgowych czapli siwej oraz innych rzadko spotykanych ptaków....

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_lasko,1205702778.html

 

Rezerwat przyrody "Parnowo"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Biesiekierz Powierzchnia: 66,00 ha Data utworzenia: 10 listopada 1976 r. Rezerwat przyrody pod nazwą "Parnowo" obejmuje obszar płytkiego jeziora Tatkowskiego wraz z pasem zbiorowisk szuwarów i łozowisk o łącznej powierzchni 59,12 ha (do 9 stycznia 2008 ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_parnowo,1205702871.html

 

Rezerwat przyrody "Świdwie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Dobra, gm. Police Powierzchnia: 891,28 ha Data utworzenia: 1988 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora, la...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_swidwie,1205702981.html

 

Rezerwat przyrody "Łuniewo"

Typ: torfowiskowy, faunistyczny Lokalizacja: gm. Wolin Powierzchnia: 10,54 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Łuniewo i przyle...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_luniewo,1205703450.html

 

Obszar Natura 2000 Dolina Słupi

Lokalizacja: gm. Borzytuchom, gm. Bytów, gm. Czarna Dąbrówka, gm. Kołczygłowy, gm. Parchowo, gm. Trzebielino, gm. Dębnica Kaszubska, gm. Kobylnica, gm. Słupsk Powierzchnia: 37.471,84 ha Data utworzenia: 2008 rok Typy siedlisk: Jeziora lobeliowe Starorzecza i naturalne eutroficzne zbio...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_dolina_slupi,1226181878.html

 

Obszar Natura 2000 Ostoja Cedyńska

Lokalizacja: gm. Cedynia, gm. Chojna, gm. Moryń Powierzchnia: 20.871,2 ha Data utworzenia: 2007 rok Typy siedlisk: Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: grunty orne - 47,00 % lasy iglaste - 22,00 % lasy liściaste - 6...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_ostoja_cedynska,1233088292.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Rurzycy"

Typ: krajobrazowy Lokalizacja: gm. Wałcz Powierzchnia: 554,68 ha Data utworzenia: 2 sierpnia 2005 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar rzeki Rurzycy wraz z jeziorami, nadrzecznymi bagnami i torfowiskami oraz otaczającym drzewostanem o łącznej powierzchni 554,68 ha (Jezioro Krępsko Górne o ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_rurzycy,1288038154.html

 

Rezerwat przyrody "Torfowisko Konotop"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Drawno i Bierzwnik Powierzchnia: 51,97 ha Data utworzenia: 11 września 2007 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar o łącznej powierzchni 65,85 ha: 11,05 ha w gminie Bierzwnik i 54,80 ha w gminie Drawno (do 17 lutego 2009 r. - 51,97 ha: 11,05 ha w gminie Bierzw...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_torfowisko_konotop,1288127688.html

 

Rezerwat przyrody "Zaleskie Bagna"

Typ: torfowiskowy Lokalizacja: gm. Postomino Powierzchnia: 114,24 ha Data utworzenia: 23 października 2006 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu (106,51 ha) i Jezioro Złakowo (7,73 ha) o łącznej powierzchni 114,24 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów dydak...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_zaleskie_bagna,1288127966.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Czarne"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Przybiernów Powierzchnia: 39,39 ha Data utworzenia: 14 lipca 2008 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar Jeziora Czarnego z narastającym torfowiskiem, mszarami brzozowymi i sosnowymi oraz brzeziną bagienną o ogólnej powierzchni 39,39 ha, położony w Nadleś...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_czarne,1289340641.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Siegniewskie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Mieszkowice Powierzchnia: 23,08 ha Data utworzenia: 26 grudnia 1988 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar jezior i otaczającego je lasu o łącznej powierzchni 23,08 ha (obszar lasu o powierzchni 10,40 ha w Nadleśnictwie Mieszkowice i obszar dwóch jezior o ł...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_siegniewskie,1293056530.html

 

Rezerwat przyrody "Jezioro Świdwie"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Tanowo Powierzchnia: 891,28 ha Data utworzenia: 20 lutego 1963 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar Jeziora Świdwie oraz otaczających je szuwarów i trzcin o łącznej powierzchni 358,32 ha, obszar lasu, łąk i pastwisk o łącznej powierzchni 253,81 ha w Nad...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_jezioro_swidwie,1293057005.html

 

Rezerwat przyrody "Rezerwat na rzece Grabowej"

Typ: faunistyczny Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 1,50 ha Data utworzenia: 16 lutego 1971 r. Rezerwat obejmuje odcinek rzeki Grabowej o długości 7,60 km i powierzchni 1,50 ha, między ujściem rowu łączącego jezioro Raczy Dół z wymienioną rzeką w okolicy miejscowości Stary Żel...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_rezerwat_na_rzece_grabowej,1293725836.html

 

Żółte

Wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w gminie Drawsko Pomorskie, około 6,5 km na północ od Drawska Pomorskiego, nad jeziorem Zarańskie. W 2003 roku na wyspie pobliskiego jeziora Zarańskie odkryli miejsce kultu pogańskiego. Rok później w jeziorze Gągnowo natrafiono na fragmen...

http://www.ipomorze.pl/zolte,1386269529.html

 

Wicko

Miejscowość położona nad Jeziorem Wicko Małe. W czasie II wojny światowej znajdowało się tu stanowisko tajnej niemieckiej broni V3. W bunkrze, dawnym składzie pocisków V3, umieszczono ekspozycję poświęconą tej broni. W pobliżu znajdują się betonowe podstawy po działach dalekiego za...

http://www.ipomorze.pl/wicko,1434186273.html

 

 

Do góry