ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu Chojna. (Znaleziono w 0.0031 sek.)

Rezerwat przyrody "Olszyny Ostrowskie"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Chojna Powierzchnia: 9,50 ha Data utworzenia: 1992 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,50 ha w Nadle...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_olszyny_ostrowskie,1199989516.html

 

Rezerwat przyrody "Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 1,00 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,00 ha w Nadleśnictwie ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_olszyna_zrodliskowa_pod_lubiechowem_dolnym,1199989553.html

 

Rezerwat przyrody "Dąbrowa Krzymowska"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Chojna Powierzchnia: 34,86 ha Data utworzenia: 1 maja 1985 r. Rezerwat przyrody stanowi obszar lasu o powierzchni 34,86 ha (do 8 października 2008 r. - 30,44 ha) w Nadleśnictwie Chojna. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie naturalnych fragmentów środkowoeur...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dabrowa_krzymowska,1205701970.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Świergotki"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 11,00 ha Data utworzenia: 13 czerwca 1989 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu oraz odcinek rzeki Świergotki o powierzchni 11,00 ha w Nadleśnictwie Chojna. Celem ochrony jest zachowanie buczyny pomorskiej, grądu z przytulią leśną na g...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_swiergotki,1205702168.html

 

Obszar Natura 2000 Ostoja Cedyńska

Lokalizacja: gm. Cedynia, gm. Chojna, gm. Moryń Powierzchnia: 20.871,2 ha Data utworzenia: 2007 rok Typy siedlisk: Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: grunty orne - 47,00 % lasy iglaste - 22,00 % lasy liściaste - 6...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_ostoja_cedynska,1233088292.html

 

 

Do góry