ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu Cedynia. (Znaleziono w 0.0030 sek.)

Rezerwat przyrody "Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 1,00 ha Data utworzenia: 1973 Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,00 ha w Nadleśnictwie ...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_olszyna_zrodliskowa_pod_lubiechowem_dolnym,1199989553.html

 

Rezerwat przyrody "Bielinek"

Typ:  florystyczny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 75,55 ha Data utworzenia: 25 marca 1957 roku Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 75,55 ha położony w miejscowości Bielinek. Rezerwat utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zespołów leśno-step...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_bielinek,1205699369.html

 

Rezerwat przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie"

Typ: florystyczny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 71,61 ha Data utworzenia: 1985 Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat obejmuje obszar wrzosowisk o powierzchni 71,61 ha w Nadleśnic...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_wrzosowiska_cedynskie,1205700198.html

 

Rezerwat przyrody "Dolina Świergotki"

Typ: leśny Lokalizacja: gm. Cedynia Powierzchnia: 11,00 ha Data utworzenia: 13 czerwca 1989 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu oraz odcinek rzeki Świergotki o powierzchni 11,00 ha w Nadleśnictwie Chojna. Celem ochrony jest zachowanie buczyny pomorskiej, grądu z przytulią leśną na g...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_dolina_swiergotki,1205702168.html

 

Obszar Natura 2000 Ostoja Cedyńska

Lokalizacja: gm. Cedynia, gm. Chojna, gm. Moryń Powierzchnia: 20.871,2 ha Data utworzenia: 2007 rok Typy siedlisk: Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: Brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: grunty orne - 47,00 % lasy iglaste - 22,00 % lasy liściaste - 6...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_ostoja_cedynska,1233088292.html

 

 

Do góry