ISSN 2081-7142

Wynik wyszukiwania

Wyniki dla tagu Świnoujście. (Znaleziono w 0.0033 sek.)

Latarnia Morska Świnoujście

Położenie geograficzne: 53° 55' 03" N, 14° 17' 10" E Wysokość latarni: 68 m Wysokość światła: 68 m n.p.m. Zasięg światła: 25 Mm Charakterystyka światła: 4 + 1  = 5 s Najwyższa latarnia na polskim wybrzeżu położona jest w dzielnicy Warszów miasta Świnoujście. ...

http://www.ipomorze.pl/latarnia_morska_swinoujscie,3045.html

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowiska Uznamskie"

Lokalizacja: m. Świnoujście Powierzchnia: 514,7297 ha Data utworzenia: 2003 Ustanowiony rozporządzeniem nr 7/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru pod nazwą "Torfowiska Uznamskie". Zespół obejmuje obszar la...

http://www.ipomorze.pl/zespol_przyrodniczo_krajobrazowy_torfowiska_uznamskie,1199913277.html

 

Rezerwat przyrody "Karsiborskie Paprocie"

Typ:  florystyczny częściowy Lokalizacja: m. Świnoujście Powierzchnia: 38,10 ha Data utworzenia: 14 stycznia 1990 r. Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 38,10 ha (do 22 listopada 2007 r. - 37,80 ha) w Nadleśnictwie Międzyzdroje. Celem ochrony jest zachowanie ze wzgl...

http://www.ipomorze.pl/rezerwat_przyrody_karsiborskie_paprocie,1205701508.html

 

Stawa Młyny w Świnoujściu

Stawa Młyny to stawa w kształcie wiatraka o wysokości 10 m, usytuowana na końcu Falochronu Zachodniego w Świnoujściu, przy ujściu Świny do Bałtyku. Zbudowana w ramach modernizacji systemu nawigacyjnego w latach 1873-1874. Na jej szczycie znajduje się pulsujące światło, służące celom ...

http://www.ipomorze.pl/stawa_mlyny_w_swinoujsciu,1376121299.html

 

Twierdza Świnoujście. Fort III Anioła

Fort pruskiej Twierdzy Świnoujście został wybudowany w latach 1854-1858 i służył do obrony Fortu IV Zachodniego od strony lądu. Fort składa się z trzykondygnacyjnej rotundy zwieńczonej tarasem i basztą obserwacyjną. Na niższych kondygnacjach w ścianach zewnętrznych otwory strzelnicze ...

http://www.ipomorze.pl/twierdza_swinoujscie_fort_iii_aniola,1377796274.html

 

Twierdza Świnoujście. Fort IV Zachodni

Fort pruskiej Twierdzy Świnoujście został wybudowany w latach 1856-1861 i służył do obrony portu przed wrogimi okrętami. Składa się on z jednokondygnacyjnej reduty na planie kwadratu, do roku 1863 wzmocnionej murowanymi skrzydłami i otoczonej wałem ziemnym oraz fosą wodną. Po 1878 roku ...

http://www.ipomorze.pl/twierdza_swinoujscie_fort_iv_zachodni,1382470930.html

 

Twierdza Świnoujście. Fort I Gerharda

Najlepiej zachowany fort pruskiej Twierdzy Świnoujście został wybudowany w latach 1856-1863 i służył do obrony portu przed wrogimi okrętami. Położony jest we wschodniej części Świnoujścia (dzielnicy Warszów) na północ od latarni morskiej. Dwukondygnacyjna owalna reduta znajduje się ...

http://www.ipomorze.pl/twierdza_swinoujscie_fort_i_gerharda,1411068815.html

 

Świnoujście

Miasto portowe i uzdrowiskowe położone na Świną na 3 dużych zamieszkałych wyspach: Uznam, Wolin i Karsibór oraz 41 małych niezamieszkałych wysepkach (m. in.: Chełminka, Karsiborska Kępa, Koński Smug, Przytorskie Łęgi, Lądko, Mały Krzek, Mielino, Ostrówek, Świńskie Kępy, Trzcinice...

http://www.ipomorze.pl/swinoujscie,1413061271.html

 

Obszar Natura 2000 Delta Świny

Lokalizacja: m. Świnoujście, gm. Międzyzdroje Powierzchnia: 11008,45 ha Data utworzenia: 2007 rok Typy siedlisk: morski Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: brak danych Zestawienie powierzchni wg rodzaju własności:...

http://www.ipomorze.pl/obszar_natura_2000_delta_swiny,1424372467.html

 

Świnoujście. Bateria Vineta (Zapasowe Stanowisko Dowodzenia LWP)

W latach 1935-1938 Niemcy wybudowali umocnienia mające chronić obiekty znajdujące się w głębi lądu przed atakiem od strony morza. Powstały cztery schrony koszarowo-bojowe, dowodzenia, magazynowy i maszynowni. Bateria wyposażona była w działa kalibru 150 mm o zasięgu ok. 15 km, które zas...

http://www.ipomorze.pl/swinoujscie_bateria_vineta_zapasowe_stanowisko_dowodzenia_lwp,1428689931.html

 

Świnoujście. Kościół pw. Chrystusa Króla

Kościół został zbudowany w latach 1788-1792 w miejscu dotychczasowej gotyckiej świątyni, która po zwiększeniu się ilości mieszkańców stała się niewystarczająca. W 1747 roku podjęto starania o rozbudowę istniejącego kościoła. Z uwagi, że mieszkańcy nie byli w stanie samodzielnie...

http://www.ipomorze.pl/swinoujscie_kosciol_pw_chrystusa_krola,1431281601.html

 

Świnoujście. Wieża kościoła Marcina Lutra

Garnizonowy kościół luterański został zaprojektowany przez berlińskiego architekta Fritza Gottloba. Fundatorką świątyni była mieszkanka Świnoujścia Emilia Heyse. Jego budowę zakończono w 1906 roku. Został lekko uszkodzony w nalocie w dniu 12 marca 1945 roku. Do dziś pozostała jedyni...

http://www.ipomorze.pl/swinoujscie_wieza_kosciola_marcina_lutra,1433966656.html

 

Świnoujście. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Późnogotycki kościół orientowany został wzniesiony w XV/XVI wieku, prawdopodobnie w miejscu wcześniejszej świątyni w Karsiborze (obecnie dzielnica Świnoujścia). Świątynia jest budowlą salową, pierwotnie bez wieży, z prezbiterium prosto zamkniętym, w zniesiona z cegły na kamiennym f...

http://www.ipomorze.pl/swinoujscie_kosciol_pw_niepokalanego_poczecia_najswietszej_maryi_panny,1442096888.html

 

Świnoujście. Muzeum Rybołówstwa Morskiego (dawny ratusz)

Dawny ratusz jest jedną z najstarszych budowli w Świnoujściu. Wzniesiony został w latach 1805-1809 i do 1973 roku spełniał funkcje administracyjne. Obecnie w gmachu znajduje się Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Dwukondygnacyjny budynek z poddaszem użytkowym przykryty jest wysokim, naczółkow...

http://www.ipomorze.pl/swinoujscie_muzeum_rybolowstwa_morskiego_dawny_ratusz,1444552745.html

 

Świnoujście. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Neogotycki kościół został wzniesiony w latach 1901-1902 na podstawie projektu złożonego przez świnoujskiego radcę budowlanego Blankenburga. 7 listopada 1898 roku został złożony ostateczny projekt budowlany. Pierwotnie planowano wzniesienie nowego kościoła w miejscu starego kościoła z ...

http://www.ipomorze.pl/swinoujscie_kosciol_pw_najswietszego_serca_pana_jezusa,1445183858.html

 

Świnoujście. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza

Neogotycki kościół został wzniesiony w latach 1895-96 na rzucie prostokąta, z wydzielonym prostokątnym prezbiterium. Wieża trzykondygnacyjna, blendowana, zwieńczona dachem dwuspadowym, na którym znajduje się wieżyczka przykryta hełmem ostrosłupowym. Dach kościoła dwuspadowy, portal we...

http://www.ipomorze.pl/swinoujscie_kosciol_pw_najswietszej_marii_panny_gwiazdy_morza,1447696259.html

 

 

Do góry