ISSN 2081-7142

Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

  • Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Początek XX wieku
    Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Początek XX wieku
  • Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Początek XX wieku
    Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Początek XX wieku

Pierwszy kościół został zbudowany z drewna w 1124 roku podczas misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu, który następnie 1189 roku został spalony podczas najazdu duńskiego. W jego miejscu w latach 1223-1237 zbudowano nowy kościół z cegły. W 1425 roku rozpoczęto budowę nowego korpusu w stylu gotyckim, a na ścianach zewnętrznych umieszczono maszkarony. W 1406 roku wzniesiono ołtarze: Marii Panny, św. Barbary i św. Andrzeja - ufundowane przez kiełbaśników. W 1441 roku zbudowano wikarówkę. W 1460 roku świątynię przedłużono o jedno przęsło zwieńczone wieżą z 1517 roku, na której zawieszono dzwon o wadze ok. 650 kg, który z powodu wadliwej konstrukcji wieży zdjęto w 1546 roku i sprzedano. W 1556 roku rozebrano wieżę i przebudowano zachodnią fasadę. W 1602 roku zbudowano wieżę nad nawą. W ołtarzu głównym znajdował się tryptyk gotycki z 1509-1512 roku. W 1677 roku uległ znacznemu zniszczeniu w czasie ostrzału artyleryjskiego. Odbudowywany przez 24 lata jako kościół salowy, bez sklepień i filarów dzielących na nawy. W 1702 roku Arnold Kämmerling wykonał drewniany strop ukształtowany na wzór ceglanych sklepień. W 1703 roku szczeciński malarz Ernest Eichner ozdobił sklepienie olbrzymim malowidłem ze scenami biblijnymi: "Potop", "Baranek Boży" i "Bóg ojciec". W 1707 roku w przęśle zachodnim wykonano chór, w którym umieszczono ufundowane w 1708 roku organy. W 1759 roku podczas wojny siedmioletniej urządzono w kościele lazaret, a w okresie okupacji francuskiej kościół został zdewastowany. W 1817 roku podczas remontu usunięto elementy barokowe. W 1901 roku przeprowadzono regotyzację zachodniej fasady kościoła. W latach 1924-1930 przebudowano wnętrze pod nadzorem architekta Carla Rittershausena. Płyty nagrobne dotychczas umieszczone w posadzkach postawiono przy ścianach, założono oświetlenie elektryczne i centralne ogrzewanie. W czasie działań II wojny światowej kościół w niewielkim stopniu został uszkodzony. We wrześniu 1945 roku podczas włamania skradziono bezcenny tryptyk z 1509 roku. W 1960 roku przeprowadzono gruntowny remont kościoła. W 2009 roku w podziemiach świątyni natrafiono na stare pochówki.

  • Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Stan z ok. 1904 roku
  • Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Stan na 14 lipca 2008 roku
  • Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Stan na 15 lipca 2014

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2013-10-01 20:55:42

 

Do góry