ISSN 2081-7142

Szczecin. Gmach Główny Muzeum Narodowego

  • Szczecin. Gmach Główny Muzeum Narodowego
    Szczecin. Gmach Główny Muzeum Narodowego
  • Szczecin. Gmach Główny Muzeum Narodowego. Ok. 1915 rok
    Szczecin. Gmach Główny Muzeum Narodowego. Ok. 1915 rok

O wybudowaniu tarasu widokowego z kompleksem budynków zadecydowano w 1901 roku. Budynek muzeum budowany był jako trzeci w kolejności w latach 1908-1911 według projektu Wilhelma Meyera-Schwartau. Pierwotnie gmach był siedzibą Muzeum Miejskiego otwartego 23 czerwca 1913 roku, którego dyrektorem został dr Ritzlow. Muzeum zostało wybudowane na planie litery E i nawiązuje swoim stylem do modernizmu i secesji. Od strony południowej ryzalitu relief, wykonany przez rzeźbiarza Rendorffera, przedstawiający na tle drzew oliwnych i łuku triumfalnego muzy rzeźby, grafiki i malarstwa. Do zakończenia wojny był tu niemiecki napis, który po przetłumaczeniu brzmi: Ten gmach ufundowali szczecińscy obywatele naukom i sztukom pięknym. Od strony północnej ryzalitu jest herb Szczecina z 1660 r. w otoczeniu dwóch lwów szwedzkich i ze szwedzką koroną. Podobny herb znajduje się na ścianie zachodniej gmachu. Na froncie ryzalitu widoczne są alegorie czterech epok historii sztuki z najwspanialszymi budowlami z tych epok. Medaliony kolejno od lewej strony reprezentują: kulturę egipską i mezopotamską, sztukę grecką i rzymską, kulturę średniowieczną oraz sztukę włoskiego renesansu. Wysokość gmachu wraz z kopułą wynosi 54 metry. Budynek nigdy nie został ukończony, a otwarcie pierwszej części - mniej więcej połowy założenia w 1913 roku, stało się jednocześnie końcem inwestycji z uwagi na wybuch pierwszej wojny światowej. Pierwotne założenie przewidywało czteroskrzydłowy budynek z traktem na osi i dwoma dziedzińcami wewnętrznymi, do którego nigdy nie powrócono. Przed budynkiem na tarasie znajduje się rzeźba Ludwiga Manzla z 1913 roku przedstawiająca walkę mitycznego Herkulesa z Centaurem. Do cennych zbiorów należał pomnik "Colleoniego" Veroccia i "Mojżesz" Michała Anioła. W muzeum znajdowały się modele okrętów i statków wyprodukowanych przez stocznie szczecińskie. W latach 1934-1939 kustoszem muzeum był Otto Holtze, następnie Friedrich Endell. W roku 1944 podczas trwających nalotów budynek został zniszczony. Najcenniejsze zbiory muzeum zostały wywiezione 21 marca 1945 r. do zamku Coburg w Niemczech. W gmachu w dniu 29 czerwca 1948 roku dokonano otwarcia Muzeum Morskiego. W 1950 roku zlikwidowano Muzeum Morskie włączając do oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie. Część zbiorów przekazano do Warszawy, pozostałe trafiły do Muzeum Miejskiego. W 1970 roku powołano Muzeum Narodowe. Od 1 stycznia 1976 w budynku znajduje się Teatr Współczesny.

  • Szczecin. Gmach Główny Muzeum Narodowego. Początek XX wieku
  • Szczecin. Od lewej: Gmach Główny Muzeum Narodowego, Gmach Urzędu Wojewódzkiego. Początek XX wieku

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2013-10-13 12:43:45

 

Do góry