ISSN 2081-7142

Świnoujście. Kościół pw. Chrystusa Króla

  • Świnoujście. Kościół pw. Chrystusa Króla. Stan z I połowy XX wieku
    Świnoujście. Kościół pw. Chrystusa Króla. Stan z I połowy XX wieku

Kościół został zbudowany w latach 1788-1792 w miejscu dotychczasowej gotyckiej świątyni, która po zwiększeniu się ilości mieszkańców stała się niewystarczająca. W 1747 roku podjęto starania o rozbudowę istniejącego kościoła. Z uwagi, że mieszkańcy nie byli w stanie samodzielnie ponieść kosztów rozbudowy zwrócili się o pomoc finansową do władcy Prus. Uzyskali przychylność dopiero Fryderyka Wilhelma II, który w 1786 roku na ten cel przeznaczył 12 tysięcy talarów. Projektantem nowej świątyni był berliński architekt Friedrich David Gilly. Uroczyste poświęcenie nowej świątyni nastąpiło 9 września 1792 roku. W okresie od 13 czerwca do 20 września 1881 roku dzięki staraniom pastora przeprowadzono kolejną przebudowę, która polegała na dobudowaniu wieży, ustawieniu ołtarza w osi budynku i otynkowaniu z zewnątrz. W późniejszym czasie zamontowano zegar na wieży i wyposażono kościół w organy. w 1906 roku wstawiono nowe ławki, odnowiono podłogi i pomalowano ściany oraz przebudowano wejście południowe. Do kościoła przylega plebania wybudowana w latach 1844-1845. Od 1946 roku kościół przekazano do dyspozycji kościoła katolickiego. Jeszcze fo 1950 roku były odprawiane nabożeństwa przez protestanckiego pastora. Wewnątrz kościoła pod sufitem podwieszony jest model korwety z 1814 roku.

  • Świnoujście. Kościół pw. Chrystusa Króla. Stan z 12 września 2014 roku
  • Świnoujście. Kościół pw. Chrystusa Króla. Stan z 12 września 2014 roku
  • Świnoujście. Wnętrze kościóła pw. Chrystusa Króla. Stan z 12 września 2014 roku

Dodano: 2015-05-10 20:13:21

 

Do góry