ISSN 2081-7142

Słupsk. Zamek Książąt Pomorskich

  • Słupsk. Zamek książąt pomorskich. Początek XX wieku
    Słupsk. Zamek książąt pomorskich. Początek XX wieku

Wybudowany w 1507 roku za panowania Bogusława X w stylu gotyckim. Ustawiony został w fosie. Ściana północna znajdowała się w linii murów miejskich. W latach 1580-1587 na zlecenie księcia Jana Fryderyka został przebudowany na styl renesansowy przez włoskich architektów. W drugiej połowie XVIII wieku przebudowano go na koszary wojskowe, zaś po pożarze w 1821 roku został zamieniony na magazyn (Landwehr Zeughaus). W tym czasie został poważnie zniszczony. Wkrótce po wojnie (1951-53) zabezpieczono zamek przed ruiną. W następnych latach (1959-65) został odbudowany w postaci zbliżonej do renesansowej. Obecnie siedziba Muzeum Pomorza Środkowego.

  • Słupsk. Zamek książąt pomorskich. Początek XX wieku
  • Słupsk. Zamek książąt pomorskich
  • Słupsk. Zamek książąt pomorskich

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-04-02 18:40:44
Modyfikowano: 2013-12-28 23:58:58

 

Do góry