ISSN 2081-7142

Słupsk. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego

  • Słupsk. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego. Początek XX wieku
    Słupsk. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego. Początek XX wieku

Trójnawowy kościół gotycki został wzniesiony w latach 1276-1280. Po zniszczeniach został odbudowany w 1350 roku. Podczas pożaru miasta 1476 roku został ponownie zniszczony, po czym został odbudowany w znacznie okazalszej formie. W 1803 roku całkowicie rozebrano kaplice od strony północnej, a w 1853 roku dokonano radykalnej przebudowy kościoła. W 2004 roku zrekonstruowano barokową głowicę wieży kościoła zniszczoną przez Armię Czerwoną w 1945 roku. W 2009 przywrócono nieistniejące od II Wojny Światowej zegary na wieży i zsynchronizowane z nimi dzwony.

 

  • Słupsk. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego po działaniach II wojny światowej. Źródło: M. Sczaniecki, K. Ślaski - Dzieje Pomorza Słupskiego w wypisach
  • Słupsk. Wnętrze kościoła pw. NMP Królowej Różańca Świętego. Stan z początku XX wieku
  • Słupsk. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego. Stan na 2 lipca 2009 roku
  • Słupsk. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego. Stan na 2 lipca 2009 roku
  • Słupsk. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego. Stan na 2 lipca 2009 roku

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2014-01-05 19:13:11

 

Do góry