ISSN 2081-7142

Słupsk. Kaplica pw. św. Jerzego

  • Słupsk. Kaplica pw. św. Jerzego. Stan na sierpień 1930 roku
    Słupsk. Kaplica pw. św. Jerzego. Stan na sierpień 1930 roku

Wybudowana w XV wieku cegły w stylu gotyckim. Pełniła rolę kościoła przyszpitalnego. Budowla o rzucie nierównomiernego ośmioboku. Głębokie arkadowe wnęki otaczające centralną cześć, rozdzielone masywnymi półfilarami o rzucie trójkąta. Na przeciw wejścia nisza ołtarzowa z wnęką w grubości muru od północnego-wschodu. Elewacja ujęta jest kształtkami: trójwałkową - lizeny w narożach, półwałkową - cokół i gzyms wieńczący oraz wałkowej - listwy pod gzymsem. Okna koliste obramowane półwałkowymi kształtkami. Odnowiona w 1610 roku. Sklepienie i wieża zniszczone w pożarze w 1681 roku. Kopulasty dach z latarnią pochodzi z 1689 roku. W 1912 roku przeniesiona do parku.

  • Słupsk. Kaplica pw. św. Jerzego. Początek XX wieku
  • Słupsk. Kaplica pw. św. Jerzego. Ok. 1935 rok
  • Słupsk. Kaplica pw. św. Jerzego

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2013-08-04 12:51:26

 

Do góry