ISSN 2081-7142

Sławsko. Kościół pw. św. Piotra i Pawła

  • Sławsko. Droga przebiegająca przez miejscowość. W oddali widać kościół obecnie pw. św. Piotra i Pawła. Stan z 1911 roku
    Sławsko. Droga przebiegająca przez miejscowość. W oddali widać kościół obecnie pw. św. Piotra i Pawła. Stan z 1911 roku

Orientowany, gotycki kościół z XV wieku halowy, 3-nawowy, 3-przęsłowy, bez wydzielonego prezbiterium, z trójbocznym zamknięciem od wschodu, oraz węższą, poprzecznie prostokątną wieżą od strony zachodniej, równoczesną z korpusem nawowym. Mur wykonano z cegły i posadowiono na nierównym fundamencie z przełamanych głazów, licujących z ceglanym murem. Wątek układania muru bardzo nieregularny. Portal wieży ostrołukowy, ujęty w ościeżach 2, w archiwolcie 3 uskokami, z łukiem okalającym z wozówek. W części wschodniej ściany północnej ślad zamurowanego przejścia portalu do zakrystii. Okna z XIX w. w formie bliźniaczych otworów z małym okulusem między łukami; brak śladów okien pierwotnych.  Wieża przykryta jest dachem dwuspadowym pokrytym dachówką.

Dodano: 2014-12-02 21:44:51

 

Do góry