ISSN 2081-7142

Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki

  • Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku. Początek XX wieku.
    Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku. Początek XX wieku.

Z kościoła wybudowanego w XV wieku zachowała się jedynie murowana wieża, szachulcowa nawa pochodzi z 1793 roku. Wyposażenie kościoła stanowią renesansowy ołtarz głównym, ambona i emporia organowa oraz gotycki krucyfiks i barokowe świeczniki wieloramienne. Nad wejściem do świątyni wmurowany jest kamień młyński.

  • Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku. Stan z ok. 1933 roku
  • Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku - wieża od strony zachodniej. Stan na 26 października 2014 roku
  • Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku - wieża od strony południowej. Stan na 26 października 2014 roku
  • Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku - wieża od strony północnej. Stan na 26 października 2014 roku
  • Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku - szachulcowa nawa od strony południowo-wschodniej. Stan na 26 października 2014 roku
  • Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku - kamień młyński wmurowany w wieżę. Stan na 26 października 2014 roku
  • Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku. Reper pruskiej osnowy geodezyjnej zamontowany na ścianie wieży od strony północnej. Stan na 26 października 2014 roku

Dodano: 2014-10-26 19:15:28

 

Do góry