ISSN 2081-7142

Rezerwat przyrody "Wieleń"

Typ: florystyczny, leśny

Lokalizacja: gm. Polanów

Powierzchnia: 2,00 ha

Data utworzenia: 1965 rok

Ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 2,00 haw  Nadleśnictwie Polanów. Utworzony się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego, z bogatą szatą mszaków i roślin naczyniowych, położonego w jarze.


Wyświetl większą mapę


Wyświetl większą mapę

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2010-03-02 21:33:29
Modyfikowano: 2019-07-02 11:51:12

 

Do góry