ISSN 2081-7142

Rezerwat przyrody "Łazy"

Typ: torfowiskowy

Lokalizacja: gm. Mielno i Sianów

Powierzchnia: 220,1265 ha

Data utworzenia: 11 września 2007 r.

Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 220,1265 ha (52,53 ha w gminie Sianów i 167,5965 w gminie Mielno). Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów torfowiskowych i leśnych z charakterystycznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, w tym szczególnie populacjami woskownicy europejskiej i storczyka Fuchsa. Rezerwat położony jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski". Obszar rezerwatu objęty jest ochroną: ścisłą - na powierzchni 147,2465 ha oraz czynną na powierzchni 72,88 ha. Dla celu badań naukowych udostępnia się obszar całego rezerwatu.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2010-11-09 23:14:06
Modyfikowano: 2013-10-28 21:20:33

 

Do góry