ISSN 2081-7142

Rezerwat przyrody "Jodły Karnieszewickie"

Typ: florystyczny

Lokalizacja: gm. Sianów

Powierzchnia: 37,14 ha

Data utworzenia: 1978

Ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Rezerwat stanowi obszar lasu o powierzchni 37,14 ha w Nadleśnictwie Karnieszewice. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu jodłowego poza granicą naturalnego zasięgu jodły.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-03-16 18:02:12
Modyfikowano: 2013-10-28 21:08:25

 

Do góry