ISSN 2081-7142

Rezerwat przyrody "Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego"

Typ: faunistyczny

Lokalizacja: m. Koszalin i gm. Manowo

Powierzchnia: 375,8136 ha

Data utworzenia: 26 stycznia 2007 r.

Rezerwat przyrody obejmuje obszar jeziora Lubiatowo wraz z pasem nadbrzeżnym o łącznej powierzchni 375,8136 ha (gm. Manowo - 243,29 ha i m. Koszalin - 132,5236 ha). Do 19 lutego 2008 r. rezerwat nosił nazwę - Rezerwat przyrody „Jezioro Lubiatowskie". Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego środowiska lęgowego wielu rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków wodnych i błotnych. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną. Dla celów naukowych udostępniono cały obszar rezerwaatu, a dla amatorskiego połowu ryb i rybactwa jeziora: Lubiatowskie Północne "A", Lubiatowskie Wschodnie "B" i Lubiatowskie Południowe "C".

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2010-07-13 21:16:14
Modyfikowano: 2013-10-28 21:03:58

 

Do góry