ISSN 2081-7142

Przyroda

  • Las Święte Wzgórza
    Las Święte Wzgórza

Przyroda jest cennym dziedzictwem i w celu jej zachowania stosowanych jest wiele form ochrony. Powołano m. in. parki narodowe, których celem jest ochrona szczególnie wartościowych obszarów. W Polsce pierwszy park narodowy powstał w okresie międzywojennym, obecnie istnieją 23 parki, w tym 3 znajdują się na terenie Pomorza (Drawieński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Woliński Park Narodowy). Innymi stosowanymi formami ochrony przyrody są: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa i użytki ekologiczne.

Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-10-19 21:59:51

 

Do góry