ISSN 2081-7142

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i  nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i  okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 40 ust. 1)

Na terenie Pomorza znajdują się następujące pomniki przyrody:

  • "Jan" jesion wyniosły (Fraximus excelsior) w gminie Świdwin

 

Aleja dębowa w gminie Człopa

Lokalizacja: Wołowe Lasy przy drodze polnej w kierunku miejscowości Trzcinno   dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,19 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 - 3,75 m, wysokości 25,0 m, dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,43 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 4,50 m, wysokości 23,0 m, dąb czerwony (Quercus rubra) o pierśnicy 1,05 m obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,3 m, wysokości 21...

Aleja lipowa w gminie Człopa

Lolkalizacja: ul. Polnej w Człopie lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 1,35 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 4,24 m, wysokości 25,5 m, lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 1,15 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,61 m, wysokości 25,0 m, jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o pierśnicy 0,8 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 25 m, wysokości 23,0 m, lipa drobnolistna (Tilia cor...

Buk pospolity w gminie Płoty

Lokalizacja: Nadleœnictwa Resko, obręb ewidencyjny Bądkowo Buk pospolity o obwodzie pnia 520 cm, wysokości 26 m....

Dąb szypułkowy (Quercus robur) w gminie Człopa

Lokalizacja: Golino przy drodze do Brzeźniaka Dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,21 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,8 m, wysokości 23,5 m....

Dąb szypułkowy (Quercus robur) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Kościuszki Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,86 m, wysokości 20 m....

Drzewa rosnące w Nadleśnictwie Człopa

Lokalizacja: Nadleśnictwo Człopa, obręb ewidencyjny Drzonowo buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o pierśnicy 0,99 m, obwodzie pnia - 3,1 m, wysokości 23,0 m, buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o pierśnicy 1,08 m, obwodzie pnia - 3,4 m, wysokości 31 m, klon jawor (Acer pseudoplatanus) o pierśnicy 0,96 m, obwodzie pnia - 3,0 m, wysokości 21 m, klon jawor (Acer pseudoplatanus) o pierśnicy 0,92 m, obwodzie pnia - 2,9 m, w...

Grupa drzew w gminie Człopa

Lokalizacja: cmentarz ewangelicki w Człopie dąb szypułkowy (Quercus robur) o pierśnicy 1,0 m obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,15 m, wysokości 32,0 m, lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 1,08 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,4 m, wysokości 26,0 m, lipa drobnolistna (Tilia cordata) o pierśnicy 0,96 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,0 m, wysokości 27,0 m, lipa drobnolistna (Tilia c...

Klon zwyczajny (Acer platanoides) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Łokietka Klon zwyczajny (Acer platanoides) o obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,33 m, wysokości 20 m....

Lipy drobnolistne (Tilia cordata) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Połczyńska w Świdwinie Lipy drobnolistne (Tilia cordata) - szt. 7 o obwodzie pni przy wysokości 1,3 m - 1,62 m ÷ 3,30 m, wysokości od 15 m do 18 m....

Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) w gminie Człopa

Lokalizacja: ul. Mickiewicza w Człopie Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o pierśnicy 0,96 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 3,0 m, wysokości 26,0 m....

Wierzba krucha (Salix fragilis) w mieście Świdwin

Lokalizacja: ul. Łokietka w Świdwinie Wierzba krucha (Salix fragilis) o obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 4,06 m, wysokości 20 m....

Źródlisko rzeki Cieszynka w gminie Człopa

Lokalizacja: Naleśnictwo Człopa, obręb ewidencyjny Drzonowo...

Żywotnik zachodni w gminie Człopa

Lokalizacja: Człopa Żywotnik zachodni (Tuja zachodnia) o pierśnicy 0,41 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m - 1,3 m, wysokości 16 m....

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-10-25 17:17:09

 

Do góry