ISSN 2081-7142

Pieniądz zastępczy

Wydawaniem pieniędzy zastępczych zajęły się wszystkie europejskie państwa biorące udział w I wojnie światowej za wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Pieniądze zastępcze wydawano do 1924 roku.

Pieniądz zastępczy różni się od pieniądza obiegowego następującymi cechami:

  • emitentem nie jest bank emisyjny, ani centralne władze państwowe,
  • ich wygląd zewnętrzny odbiega od pieniądza normalnego,
  • powodem emisji jest z reguły niedostatek normalnych środków obiegowych,
  • emitentem ich były samorządy miast, gmin, poczty, przedsiębiorstwa przemysłowe, bankowe, spółdzielnie, duże gospodarstwa rolne, obozy jenieckie i inne
  • emitowano monety z metali o mniejszej wartości jak cynk, żelazo i ich stopów oraz z porcelany i papieru, tkanin.
  • miały one określony termin ważności

 

Darłowo. Pieniądz zastępczy

Pieniądz zastępczy (notgeld) z Darłowa z 1 maja 1920r. - 50 fenigów - awers

W dniu 1 maja 1920 r. wydano drugą serię 50 fenigowych papierowych pieniędzy zastępczych. Na kremowym papierze ze znakami wodnymi znajdowały się nadruki w kolorze stalowo – niebieskim i numeracja w kolorze czerwonym. Pieniądz zastępczy miał wymiary 76 x 60 mm. Na awersie w prawym i lewym górnych rogach znajdowały sie cyfry 50. Pomiędzy cyframi był napis Gutschein i numer. W lewym dolnym rogu była tarcza z ...

Gryfia. Pieniądz zastępczy

Banknot z 25/31 października 1918 roku - awers

Miasto Gryfia z dniem 25/31 października 1918 r. wprowadziło do obiegu 10 i 20 markowe miejskie papierowe pieniądze. Banknoty posiadały swoją wartość do 1 lutego 1919 roku. W późniejszym czasie były emitowane banknoty z naniesionym stemplem o treści: "Ausser Cours gesetzt / Geifswald den / Der Magistrat". Wpisane daty były z lat 1919 - 1922. W 1923 roku do obiegu wprowadzono banknoty z nadrukiem nowego nominału. Wart...

Koszalin. Pieniądz zastępczy

Koszalin. Pieniądze zastępcze wyemitowane przez Miasto Koszalin w 1921 roku

Miasto Koszalin pierwsze papierowe pieniądze zastępcze wprowadziło do obiegu w 1921 roku. Była to seria sześciu banknotów wg. projektu Otto Thämera, których drukiem zajęło się koszalińskie wydawnictwo Kunstverlag Arthur Kolterjahn. Seria składała się z następujących nominałów: 25 fenigów, 2 x 50 fenigów, 75 fenigów i  2 x 1 marka. Bony te były wielobarwne, dwustronnie, nie posiadały znaku wodnego oraz ser...

Sławno. Pieniądz zastępczy

Pieniądz zastępczy (notgeld) ze Sławna z 21 sierpnia 1918r. - 50 fenigów - awers

Miasto Sławno dopiero po sześciu wiekach od momentu uzyskania praw miejskich pojawiło się na pieniądzach. Już w 1916 roku brakowało w mieście drobnych pieniędzy, więc idąc za przykładem innych miast Pomorza Zachodniego Sławno w 1917 r. wydało pierwsze papierowe pieniądze zastępcze o wartości 50 fenigów. Nie wydrukowano na nich daty wprowadzającej je do obiegu na terenie miasta. W rok później również papierowe 50 feni...

Strzałów. Pieniądz zastępczy

Banknot 50 Mk z 6 listopada 1922 roku - awers

Miasto Strzałów z dniem 6 listopada 1922 r. wprowadziło do obiegu 50, 100 i 500 markowe miejskie papierowe pieniądze, mające znaki wodne (znak wodny nr 003). Część wyemitowanych banknotów posiada tłoczoną pieczęć. Z uwagi na szalejącą inflację w 1923 roku nadrukowano na banknotach nowe nominały: na nominale 50 marek - 500.000 marek, 100 marek - 1.000.000 marek i 500 marek - 5.000.000 marek. ...

Wołogoszcz. Pieniądz zastępczy

Banknot 20 mld Mk z 1 listopada 1923 roku - awers

Miasto Wołogoszcz z dniem 1 listopada 1923 r. wprowadziło do obiegu miejskie papierowe pieniądze o nominałach: 20 mld marek, 50 mld marek i 100 mld marek.  ...

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-06-18 18:43:14
Modyfikowano: 2013-07-26 18:35:48

 

Do góry