ISSN 2081-7142

Pieniądz obiegowy

Pieniądz to materialny lub niematerialny, powszechnie akceptowany, środek służący do wymiany towarów lub usług. Pieniądz zmieniał się wraz z rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym społeczeństwa. Przed jego pojawieniem się dominowała wymiana towaru (usługi) na towar (usługę), czyli wymiana barterowa. Z uwagi na bezpośredni charakter, kiedy to jeden towar wymieniano na drugi, każdorazowo ustalając stosunek wymiany, ta forma wymiany nie była wygodna. Wynikało to z faktu, że aby do takiej transakcji doszło, musiało nastąpić zaspokojenie potrzeb obydwu stron (obie strony wzajemnie potrzebują oferowanych przez siebie towarów). Niedogodności wymiany barterowej wymusiły wprowadzenie specyficznego rodzaju towaru, jakim jest pieniądz. Na przestrzeni dziejów pieniądz podlegał ewolucji w zależności od zewnętrznej postaci i zasad funkcjonowania, którą można podzielić na etapy:

  • pieniądza towarowego (np. muszle, sól, kamienie, skóry, futra, zboże),
  • pieniądza kruszcowego (np. metale nieszlachetne: brąz, miedź, żelazo; metale szlachetne: srebro, złoto),
  • pieniądza metalowego (wykonane ze stopów metali np: złota, srebra, miedzi, cyny, cynku, niklu) i papierowego (wykonane z papieru, od niedawna spotykane są banknoty wykonane bez udziału celulozy),
  • pieniądza bezgotówkowego (np. czeki, weksle, obligacje, bony, karty płatnicze, przedpłacone i kredytowe).

Głównymi, i często jedynymi, emitentami pieniądza są centralne banki emisyjne w danym państwie. Dawniej emitentami byli władcy, którzy sprawowali władzę na danym terenie.

Wyróżnia się następujące znaki pieniężne (pieniądze):

  • banknot - pieniądz papierowy emitowany przez centralny bank emisyjny. Jest to pieniądz symbolizujący określoną wartość niepokrytą w jego wartości materialnej,
  • moneta - najczęściej metalowy znak pieniężny. Dawniej wykonany z kawałka metalu opatrzonego znakiem emitenta, który gwarantował umowną wartość monety. Pierwotnie wartość ta zbliżona była do rynkowej wartości kruszców zawartych w monecie. Początkowo stanowiły niekształtne kawałki stopu metali, obecnie posiadają regularne kształty. Moneta posiada dwie strony zwane awersem i rewersem.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2017-10-21 23:46:08

 

Do góry