ISSN 2081-7142

Pieniądz lokalny

  • 7 Darłowiaków - dukat lokalny wyemitowany przez Urząd Miejski w Darłowie we współpracy z Mennicą Polską SA i Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie w 2009 roku
    7 Darłowiaków - dukat lokalny wyemitowany przez Urząd Miejski w Darłowie we współpracy z Mennicą Polską SA i Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie w 2009 roku

Pieniądz lokalny to pieniądz bity przez miasto w oparciu o przywilej menniczy lub ograniczoną czasowo koncesję monetarną. Ten typ pieniądza wyróżnia emitent - najczęściej magistrat danego masta. Współcześnie pieniądz lokalny ma inny charakter. Miasta i gminy emitują go dla celów promocyjnych i turystycznych. W przypadku, gdy emitentem jest mennica bywa, że taki pieniądz jest środkiem płatnicznym o ograniczonym czasie ważności i/lub ograniczonym obszarze obejmujacym miasto lub gminę.

 

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2013-09-16 20:30:47

 

Do góry