ISSN 2081-7142

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 23 ust. 1) 

 

Obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi (Mostowo-Zegrze)

Lokalizacja: gm. Manowo, gm. Świeszyno Powierzchnia: 3560ha Data utworzenia: 1975 rok Obszar obejmuje ochroną wartości przyrodnicze doliny rzeki Radew oraz zlokalizowanych na jej przebiegu jezior: Rosnowskie i Hajka, obszar w większości pokryty lasem....

Obszar chronionego krajobrazu Dominikowo-Niemieńko

Lokalizacja: gm. Drawno Powierzchnia: 57756,24ha Data utworzenia: 2000 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, obszar położony jest na pograniczu Równiny Drawskiej i Pojezierza Wałeckiego obejmuje ochroną walorów krajobrazowych okolic Drawna....

Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Szczecinek Powierzchnia: 18000ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego Pojezierza Szczecineckiego. Teren pagórkowatej moreny dennej, charakteryzuje się silnie pociętymi dolinami licznych rzek i  strumieni spływających do rzeki Gwdy i obejmujący w swych granicach jedne z największy...

Obszar chronionego krajobrazu Jezioro Łętowskie

Lokalizacja: gm. Kępice, gm. Sławno Powierzchnia: 1280ha Data utworzenia: 1981 rok Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i  krajobrazowych morenowy o różnorodnej konfiguracji terenu i typach środowiska. Cały obszar leży w dorzeczu Wieprzy i Grabowej. Wiodącym elementem morfologicznym jest dolina rzeki Wieprzy, której koryto jest kręte, tworzy meandry i zako...

Obszar chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski

Lokalizacja: gm. Będzino, m. Darłowo, gm. Darłowo, gm. Kołobrzeg, m. Koszalin, gm. Mielno, gm. Sianów, gm. Ustronie Morskie Powierzchnia: 39229ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w szczególności pobrzeża Bałtyku wraz z pasem wydm oraz największymi w województwie przymorskimi jeziorami: Jamno, Bukowo, Kopań, ...

Obszar chronionego krajobrazu Las Drzonowski

Lokalizacja: gm. Biały Bór Powierzchnia: 86ha Data utworzenia: 2000 rok Celem utworzenia tego obszaru było połączenie dwóch, już istniejących terenów krajobrazu chronionego o nazwach "Okolice Żydowo - Biały Bór" i "Jeziora Szczecineckie", a tym samym utworzenie jednego spojnego systemu, którego zadaniem jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych Pojezierza Szczecin...

Obszar chronionego krajobrazu Miałka

Lokalizacja: gm. Ińsko Powierzchnia: Data utworzenia: 1997 rok Celem utworzenie jest ochrona szczególnych walorów krajobrazowych fragmentu Pojezierza Ińskiego, w którego skład wchodzą wschodnie zatoki Jeziora Ińsko wraz z otaczającymi je terenami. Obszar zloklizowany jest na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego....

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego

Lokalizacja:  gm. Kalisz Pomorski Powierzchnia: 1580ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia obszaru jest ochrona krajobrazu i  naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w okolicach Kalisza Pomorskiego, w szczególności malowniczego jeziora Giżyno oraz rzeki Drawicy będącej lewym dopływem Drawy, obszar w dużej części pokryty lasem....

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Polanowa

Lokalizacja: gm. Polanów Powierzchnia: 1858ha Data utworzenia: 1975 rok Obszar położony na Wysoczyźnie Polanowskiej, na zachód od Polanowa. Teren w większości pokryty lasem, celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego, na terenie obszaru zlokalizowany jest rezerwat Wieleń....

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Żydowo-Biały Bór

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Bobolice, gm. Polanów Powierzchnia: 12350ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego fragmentu Pojezierza Bytowskiego z charakterystycznymi jeziorami lobeliowymi, na terenie obszaru zlokalizowany jest Jezioro Iłowatka....

Obszar chronionego krajobrazu Pas pobrzeża na zachód od Ustki

Lokalizacja: gm. Postomino Powierzchnia: 5016ha Data utworzenia: 1981 rok Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i  krajobrazowych terenów nadmorskich pobrzeża Bałtyku, który obejmuje: bory sosnowe, wydmy, bagna wzdłuż rzek Głownicy, Świdnik, Klasztorna oraz nad jeziorem Modła i Wicko....

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Drawskie

Lokalizacja: gm. Brzeżno, gm. Drawsko Pomorskie, gm. Ostrowice, gm. Szczecinek, gm. Wierzchowo, gm. Złocieniec Powierzchnia: 68450ha Data utworzenia: 1975 rok Celem utworzenia obszaru jest ochrona krajobrazu i  naturalnych walorów środowiska przyrodniczego pojezierza Drawskiego. Obszar częściowo pokrywa się z terenem Drawskiego Parku Krajobrazowego, charakteryzuje się malowniczym kraj...

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy

Lokalizacja: gm. Jastrowie, gm. Lipka, gm. Mirosławiec, gm. Okonek, gm. Tuczno, gm. Wałcz Powierzchnia: 35535ha Data utworzenia: 1998 rok Obszar obejmuje 3 mezoregiony: Pojezierze Wałeckie, Równinę Wałecką, Dolinę Gwdy, a celem utworzenia obszaru jest ochrona środowiska przyrodniczego. Spotykamy tu duże zróżnicowanie rzeźby terenu - wały moreny czołowej i połacie wysoczyzn dennomorenowych...

Obszar chronionego krajobrazu Puszcza nad Drawą

Lokalizacja:  gm. Człopa, gm. Krzyż, gm. Trzcianka, gm. Tuczno, gm. Wałcz, gm. Wieleń Powierzchnia: 33280ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest ochrona środowiska przyrodniczego i  krajobrazowego, obejmuje Pojezierze Wałeckie i częściowo Równinę Drawską z  fragmentem Drawieńskiego Parku Narodowego, swe żródła mają tu dopływów rzeki Drawy i Noteci, na terenie obsza...

Obszar chronionego krajobrazu "A" (Dębno-Gorzów)

Lokalizacja: gm. Bogdaniec, gm. Boleszkowice, gm. Dębno, gm. Gorzów Wielkopolski, gm. Witnica Powierzchnia: 10800ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest zapewnienie i ochrona wartości przyrodniczych i  przyrodniczo-rekreacyjnych równiny Gorzowskiej, dolina rzeki Myśli będącej prawobrzeżnym dopływem Odry, obszar w większości leśny z licznymi małymi zbiornikami wodnymi, na terenie obsz...

Obszar chronionego krajobrazu "B" (Myślibórz)

Lokalizacja:  gm. Dębno, gm. Lubiszyn, gm. Myślibórz, gm. Nowogródek Pomorski Powierzchnia: 21210ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i  przyrodniczo-rekreacyjnych Pojezierza Myśliborskiego, obejmuje swymi granicami górny bieg rzeki Myśli, liczne jeziora w tym największe tego pojezierza jezioro Myśliborskie, na terenie obs...

Obszar chronionego krajobrazu "C" (Barlinek)

Lokalizacja:   gm. Barlinek, gm. Kłodawa, gm. Myślibórz, gm. Nowogródek Pomorski, gm. Pełczyce, gm. Strzelce Krajeńskie Powierzchnia: 13172ha Data utworzenia: 1998 rok Celem utworzenia jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i  przyrodniczo-rekreacyjnych Równiny Gorzowskiej i Pojezierza Myśliborsko-Barlineckiego. Urozmaicony teren z licznymi bezodpływowymi jeziorkami i  ryn...

Obszar chronionego krajobrazu "D" (Choszczno-Drawno)

Lokalizacja:   gm. Choszczno, gm. Drawno, gm. Rzecz Powierzchnia: 22516ha Data utworzenia: 1998 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu rzeki Iny, częściowo pokryty lasem, na terenie obszaru zlokalizowany jest rezerwat Grądowe Zboc...

Obszar chronionego krajobrazu "E" (Rzeka Korytnica)

Lokalizacja:  gm. Dobiegniew, gm. Drawno Powierzchnia: 3550ha Data utworzenia: 1998 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu rzeki Korytnicy, będącej lewym dopływem rzeki Drawy i prawie w całości pokryty lasem....

Obszar chronionego krajobrazu "F" (Bierzwnik)

Lokalizacja: gm. Bierzwnik, gm. Choszczno, gm. Dobiegniew, gm. Drawno, gm. Krzęcin, gm. Strzelce Krajeńskie Powierzchnia: 28094ha Data utworzenia: 1998 rok Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu rzeki Korytnicy, będącej lewym dopływem...

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-10-25 17:14:40

 

Do góry