ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Puszcza nad Drawą

Lokalizacja:  gm. Człopa, gm. Krzyż, gm. Trzcianka, gm. Tuczno, gm. Wałcz, gm. Wieleń

Powierzchnia: 33280ha

Data utworzenia: 1998 rok

Celem utworzenia jest ochrona środowiska przyrodniczego i  krajobrazowego, obejmuje Pojezierze Wałeckie i częściowo Równinę Drawską z  fragmentem Drawieńskiego Parku Narodowego, swe żródła mają tu dopływów rzeki Drawy i Noteci, na terenie obszaru zlokalizowane są rezerwaty: Stary Załom, Mszary Tuczyńskie.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:21:32
Modyfikowano: 2013-10-27 22:46:52

 

Do góry