ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy

Lokalizacja: gm. Jastrowie, gm. Lipka, gm. Mirosławiec, gm. Okonek, gm. Tuczno, gm. Wałcz

Powierzchnia: 35535ha

Data utworzenia: 1998 rok

Obszar obejmuje 3 mezoregiony: Pojezierze Wałeckie, Równinę Wałecką, Dolinę Gwdy, a celem utworzenia obszaru jest ochrona środowiska przyrodniczego. Spotykamy tu duże zróżnicowanie rzeźby terenu - wały moreny czołowej i połacie wysoczyzn dennomorenowych, pola sandrowe, wszystko porzecinane gęstą siecią rzek i jezior. Na terenie obszaru zlokalizowane są rezerwaty: Wielki Bytyń, Rosiczki Mirosławieckie, Golcowe Bagno.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:20:48
Modyfikowano: 2013-10-27 22:46:43

 

Do góry