ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Pas pobrzeża na zachód od Ustki

Lokalizacja: gm. Postomino

Powierzchnia: 5016ha

Data utworzenia: 1981 rok

Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i  krajobrazowych terenów nadmorskich pobrzeża Bałtyku, który obejmuje: bory sosnowe, wydmy, bagna wzdłuż rzek Głownicy, Świdnik, Klasztorna oraz nad jeziorem Modła i Wicko.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:32:55
Modyfikowano: 2013-10-27 22:46:32

 

Do góry