ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Żydowo-Biały Bór

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Bobolice, gm. Polanów

Powierzchnia: 12350ha

Data utworzenia: 1975 rok

Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego fragmentu Pojezierza Bytowskiego z charakterystycznymi jeziorami lobeliowymi, na terenie obszaru zlokalizowany jest Jezioro Iłowatka.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:32:24
Modyfikowano: 2013-10-27 22:46:04

 

Do góry