ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Polanowa

Lokalizacja: gm. Polanów

Powierzchnia: 1858ha

Data utworzenia: 1975 rok

Obszar położony na Wysoczyźnie Polanowskiej, na zachód od Polanowa. Teren w większości pokryty lasem, celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego, na terenie obszaru zlokalizowany jest rezerwat Wieleń.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:31:33
Modyfikowano: 2013-10-27 22:45:52

 

Do góry