ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Okolice Kalisza Pomorskiego

Lokalizacja:  gm. Kalisz Pomorski

Powierzchnia: 1580ha

Data utworzenia: 1975 rok

Celem utworzenia obszaru jest ochrona krajobrazu i  naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w okolicach Kalisza Pomorskiego, w szczególności malowniczego jeziora Giżyno oraz rzeki Drawicy będącej lewym dopływem Drawy, obszar w dużej części pokryty lasem.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:30:49
Modyfikowano: 2013-10-27 22:45:39

 

Do góry