ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Miałka

Lokalizacja: gm. Ińsko

Powierzchnia:

Data utworzenia: 1997 rok

Celem utworzenie jest ochrona szczególnych walorów krajobrazowych fragmentu Pojezierza Ińskiego, w którego skład wchodzą wschodnie zatoki Jeziora Ińsko wraz z otaczającymi je terenami. Obszar zloklizowany jest na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:30:09
Modyfikowano: 2013-10-27 22:45:30

 

Do góry