ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Las Drzonowski

Lokalizacja: gm. Biały Bór

Powierzchnia: 86ha

Data utworzenia: 2000 rok

Celem utworzenia tego obszaru było połączenie dwóch, już istniejących terenów krajobrazu chronionego o nazwach "Okolice Żydowo - Biały Bór" i "Jeziora Szczecineckie", a tym samym utworzenie jednego spojnego systemu, którego zadaniem jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych Pojezierza Szczecineckiego.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:29:36
Modyfikowano: 2013-10-27 22:44:47

 

Do góry