ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski

Lokalizacja: gm. Będzino, m. Darłowo, gm. Darłowo, gm. Kołobrzeg, m. Koszalin, gm. Mielno, gm. Sianów, gm. Ustronie Morskie

Powierzchnia: 39229ha

Data utworzenia: 1975 rok

Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w szczególności pobrzeża Bałtyku wraz z pasem wydm oraz największymi w województwie przymorskimi jeziorami: Jamno, Bukowo, Kopań, na terenie obszaru zlokalizowany jest rezerwat Bielica.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:18:23
Modyfikowano: 2013-10-27 22:44:10

 

Do góry