ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Jezioro Łętowskie

Lokalizacja: gm. Kępice, gm. Sławno

Powierzchnia: 1280ha

Data utworzenia: 1981 rok

Celem utworzenia jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych i  krajobrazowych morenowy o różnorodnej konfiguracji terenu i typach środowiska. Cały obszar leży w dorzeczu Wieprzy i Grabowej. Wiodącym elementem morfologicznym jest dolina rzeki Wieprzy, której koryto jest kręte, tworzy meandry i zakola tworząc trudno dostępne ostoje.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:27:52
Modyfikowano: 2013-10-27 22:44:00

 

Do góry